Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
апр
21Проект IMPULSE: Европейски консорциум за улесняване на онлайн идентификацията в публичните услуги

Проект IMPULSE: Европейски консорциум за улесняване на онлайн идентификацията в публичните услуги

Концепцията на международен проект IMPULSE залага на сигурност, поверителност и леснота при ползването. Ръководен от технологична фирма Градиант (Испания), този европейски проект стартира през месец февруари, 2021 г. Консорциумът включва 16 организации от 9 държави, които ще използват технологии като изкуствен интелект и блокчейн с цел подобряване на процесите свързани с онлайн идентификация.  


Проектът има за цел да разработи технология, способна да провери самоличността на гражданите по време на процесите, които възникват в рамките на предоставяните електронни услуги от страна на публичните органи по един сигурен, лесен и поверителен начин. За да бъде изпълнено това, консорциумът ще работи върху концепцията за електронна идентификация – начинът, по който потребителите могат да се идентифицират (и да бъдат идентифицирани) през мрежата и последиците в различни ситуации чрез употребата на съвременни технологии като изкуствен интелект (AI) и блокчейн (blockchain). Това е проект IMPULSE (Управление на идентичността в публичните услуги), европейска инициатива, финансирана по програма за научни изследвания Хоризонт 2020 с бюджет от около 4 милион евро с участието на 16 организации от 9 държави.

Свидетели сме на постоянно увеличаване на дигитализацията в нашето ежедневие. Настоящата здравна криза по целия свят доведе до ограничаване на всякакви лични контакти и взаимоотношения, което пък ускори навлизането на дигиталните технологии във всяка една сфера на дейност. Това води до редица проблеми не само за тези, които не са запознати със сложните системи за идентификация през интернет, но също така и за тези, които не желаят да споделят лични данни в интернет пространството. Проект IMPULSE цели да предостави инструмент, който да улесни дигитализацията на публичния сектор в Европа като резултат от цялостна оценка за това как използването на революционни технологии може да повлияе на обществото от техническа, социално-икономическа, правна, етична, политическа и стандартизационна гледна точка.    
 

Шестнадесетте партньора, които съставляват един мултидисциплинарен консорциум ще създадат инструмент, който да отговаря на всички етичните, правни и социални изисквания така, че да може да бъде използван в публичните услуги навсякъде в Европейския Съюз, без значение от култура и степен на дигитализация. Комбинацията от изкуствен интелект и блокчейн ще доведе до технологично предимство пред повечето съществуващи технологии в наши дни. Това беше потвърдено и по време на първата среща между партньорите по проекта, състояла се в началото на месец февруари, 2021 г. На това събитие всички участващи организации бяха оптимистично настроени по отношение на резултатите, които трябва да предложи проекта, както и по отношение на времевия график на дейностите от проекта, който е с продължителност от 3 години.    

Консорциумът се състои от партньорски организации от Испания, Италия, Австрия, България, Германия, Финландия, Исландия, Франция и Дания, а представител от българска страна е Община Пещера, с бюджет по проекта от 106 хил. евро, който се финансира изцяло от програма за научни изследвания Хоризонт 2020.

Според Георги Симеонов, експерт в Община Пещера, “Проект IMPULSE беше разработен с ясната цел да допринесе за улесняване достъпа на гражданите до електронните услуги, предлагани от Общината, спазвайки максимално сигурността на гражданите и опазването на техните лични данни в този процес.“     


Изкуствен интелект и блокчейн в процесите по електронна идентификация


В свят, в който все по-често се извършват всякакви дейности онлайн, избягването на измами и заблуди е възможно само с първокласна технология. Финансиран в рамките на проектна покана „Трансформиращо въздействие на революционните технологии в публичните услуги (DT- TRANSFORMATIONS-02-2018-2019-2020), проект IMPULSE ще разработи цялостна система за отговор на нуждите на граждани, държавни служители и администрации в съответните цифрови процеси.

Иновативният елемент на проект IMPULSE се фокусира върху съчетаването на две от най-обещаващите технологии в наши дни – изкуствен интелект и блокчейн мрежите, за да се подобри управлението на дигиталната идентичност и електронната идентификация в публичния сектор. Днес ние притежаваме технологии, които имат потенциал да преодолеят тези предизвикателства така, че тяхното приложение в сферата на дигиталната идентичност значително да подобри съществуващите системи за електронна идентификация във времена, в които може да възникне необходимост от допълнителен юридически и социален анализ.

Повечето граждани притежават електронна идентичност, с която да извършват  удостоверяване пред съответните администрации; въпреки това, нейната употреба е неудобна заради липсата на лесен и разбираем интерфейс. За да бъде преодоляно това неудобство, проект IMPULSE ще разработи техники за лицево разпознаване и валидиране на документи базирани на изкуствен интелект за да се улеснят процесите по електронна идентификация. В допълнение, технологията блокчейн и употребата на интелигентни договори ще добавят надеждност в този процес, предоставящ различни механизми за идентификация на потребителите без да има необходимост от разкриване на личните им данни пред трети страни. По този начин, гражданите ще имат пълен контрол върху личните си данни като в същото време ще могат да  се верифицират по всяко време пред съответната публична институция.        


16 организации с различни профили


В проект IMPULSE участват следните партньорски организации:  Градиант от Испания, която е координатор на проекта,  технически университет ЛУТ (Финландия); Агенция за европейска интеграция и икономическо развитие (Австрия); Асоциация на клъстера за конкурентоспособност на сигурните електронни транзакции (Франция); Община Орхус (Дания); Отдел за държавна сигурност (Испания); Община Хихон (Испания); Община Пещера (България); Общинска администрация на гр. Рейкявик (Исландия); Италиански съюз на търговски, промишлени, занаятчийски и земеделски камари (Италия); Сайбъретикс Лаб (Италия); Аличе Биометрикс (Испания); Институт за изследвания и иновации на Фраунхофер (Германия); Трий Технолъджи (Испания); Инфочерт (Италия); Германски институт по стандартизация (Германия).


 

Публикувано от:

Център за устойчивост и икономическо развитие

 

 

Сходни публикации

20.04.2021
България губи едно място в класацията на „Репортери без граници” за свобода на медиите България губи едно място в класацията на „Репортери без граници” за свобода на медиите

България губи едно място в класацията на "Репортери без граници” (RSF) и вече е 112-а, ...

19.04.2021
Екологичното сдружение „За Земята” призовава българските граждани да гласуват за европейски инвестиции, добри за хората, околната среда и климата Екологичното сдружение „За Земята" призовава българските граждани да гласуват за европейски инвестиции, добри за хората, околната среда и климата

Има ли планирани климатично и екологично вредни мерки в националните планове за възстановяване и ...

16.04.2021
Български проект за работа с младежи бе класиран на първо място от Министерството на образованието и науката на Латвия Български проект за работа с младежи бе класиран на първо място от Министерството на образованието и науката на Латвия

Проектът CODE (Компетентни възможности за цифрова заетост) бе отличен от  Министерството на ...