Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
апр
21Какво постигнахме по проект ИНОБРИДЖ

Какво постигнахме по проект ИНОБРИДЖ

Асоциация за развитие на София приключва проект ИноБридж: Преодоляване на иновационните различия чрез превръщане на резултатите от НИРД в комерсиален успех по по-ефективен и ефикасен начин, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие по програма ИНТЕРРЕГ Европа.


В продължение на 60 месеца – от април 2016 до март 2021 девет партньори от осем европейски държави работихме заедно за подобряване на иновационното си представяне: Регионално правителство на провинция Долна Австрия (Австрия) – Водещ партньор; FUESCYL – Фондация на университетите и висшето образование на Кастилия и Леон (Испания); Автономна провинция Болцано - Южен Тирол (Италия); Панон Новум – Западно Трансдунавска регионална иновационна агенция (Унгария); Съвет на регион Тампере (Финландия); ADRAL ­ Регионална агенция за развитие на Алентежо (Португалия); Асоциация за развитие на София (България); Фонд за приложни изследвания и комуникации (България); Регионално самоуправление на регион Малополска (Полша).


ИноБридж в цифри:

- Включихме представители на София в 20 междурегионални обучителни събития: семинари, обучителни визити, партньорски прегледи, конференции.

- Идентифицирахме, защитихме и промотирахме в европейски мащаб 24 добри практики3 oт които от София.

15 експерти и професионалисти от Столична община, Столичен общински съвет, Министерството на образованието, Консултативния съвет по наука, технологии и иновации към кмета на СО, Софийски университет и АРС развиха професионални умения чрез участие в проекти обмени и обучения.

- Постигнахме 50 представяния на проекта в българските медии.


АРС участва в проекта със Софийския публично-частен фонд за иновации като местен инструмент за подкрепа на иновациите. В резултат на обмяната на опит в Плана за действие, който разработихме и изпълнявахме през последните 2 години, включихме дейности, вдъхновени от други региони: състезанието Уни-Бизнес от Кастиля и Леон, Ситуационния доклад за иновации от Тампере, ФабЛаб от Евора, Иновационния фестивал от Малополска. Досега изразходването на над един милион евро е повлияно от фонда и проекта. Средствата са разпределени за разнообразни дейности: от финансова подкрепа за предприемачи до менторство, от обучения до представяне на демо продукти и услуги, от състезания до програмиране на SofiaLab. 


Кратко видео за постигнатото можете да видите тук: https://www.youtube.com/watch?v=eC6s0NwCkrM&feature=emb_logo


Повече за проекта: https://www.interregeurope.eu/innobridge/ 

Публикувано от:

 

 

Сходни публикации

20.04.2021
България губи едно място в класацията на „Репортери без граници” за свобода на медиите България губи едно място в класацията на „Репортери без граници” за свобода на медиите

България губи едно място в класацията на "Репортери без граници” (RSF) и вече е 112-а, ...

19.04.2021
Екологичното сдружение „За Земята” призовава българските граждани да гласуват за европейски инвестиции, добри за хората, околната среда и климата Екологичното сдружение „За Земята" призовава българските граждани да гласуват за европейски инвестиции, добри за хората, околната среда и климата

Има ли планирани климатично и екологично вредни мерки в националните планове за възстановяване и ...

16.04.2021
Български проект за работа с младежи бе класиран на първо място от Министерството на образованието и науката на Латвия Български проект за работа с младежи бе класиран на първо място от Министерството на образованието и науката на Латвия

Проектът CODE (Компетентни възможности за цифрова заетост) бе отличен от  Министерството на ...