Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
апр
21БФЖ набира участници за Общностна програма „Равнопоставеност и климатична справедливост“ 2021

БФЖ набира участници за Общностна програма „Равнопоставеност и климатична справедливост“ 2021

.
  • Знаете ли, че промените в климата са причинени от човешката намеса и индустриализацията на модерните общества?
  • Знаете ли, че това е най-значимият проблем, който заплашва благосъстоянието на Земята в дългосрочен план?
  • Знаете ли, че жените, младите хора и малцинствените групи са най-силно засегнати от климатичните промени?
  • Искате ли да работим заедно за намаляване на последиците от климатичните промени и постигане на равнопоставеност на половете?


За да даде възможност за участие на хората от местните общности в опазването на планетата, Български фонд за жените обявява конкурс за участници в Общностна програма „Равнопоставеност и климатична справедливост“.


Програмата има за цел да стимулира гражданската активност в опазването на Земята, да повиши знанията на участниците за пресечните точки между равнопоставеността и климатичната справедливост, и да включи местни общности и активисти за справянето с проблема.


Поставяме на фокус работата с местни общности на локално ниво по теми като замърсяване на въздуха, рециклиране, климатични бежанци, обезлесяване, замърсяване на водите и участието на жените в създаването на политики по опазване на природата и овладяване на климатичните промени, защото вярваме, че именно общностите са двигателите на социалната промяна, насочена към опазване на околната среда.


Програмата на БФЖ се състои от две части – теоретична и практическа, като в първия етап участниците ще преминат през обучение, водено от международни и национални експерти. То е насочено към развиване на знания за пресечните точки между равнопоставеността между половете и климатичната справедливост. Това включва и умения за изграждане, организиране и мобилизиране на общности. Във втория етап, участниците ще имат възможност да кандидатстват за финансова подкрепа от БФЖ в размер до 1 500 лева, с която да активизират своите общности и заедно да изпълнят инициативи за повишаване на информираността, мониторинг, застъпничество или стратегии за участие на техните общности в процесите на вземане на решения на местно и национално ниво по теми, свързани с равнопоставеност и климатична справедливост. 


За целите на програмата си БФЖ ще приема общностите като географски, професионални, по интереси или обединени по определен признак (например, местни общности, родители, студенти, хора с увреждания и т.н.), както и няма да има значение дали желаещите да се включат, представляват “малки” или “големи” общности.


За да се включите в програмата на БФЖ, кандидатствайте за участие в тридневно обучение, посветено на изграждането и организирането на общности, на равнопоставеността и климатичната справедливост. То ще се проведе през юни месец 2021 година (точните дати ще бъдат допълнително потвърдени с одобрените участниците и съобразени с епидемичната обстановка, свързана с разпространението на Covid-19). В рамките на събитието, ще обсъдим въпроси като: какви са пресечните точки между равенството между половете и климатичните промени, как се обединяваме около обществено значими каузи, свързани с климата, как да превърнем гражданската енергия в конкретни действия, как да популяризираме идеите си сред съмишленици успешно, как и къде да търсим партньори и допирни точки, защо са важни общностите и общностното организиране.


Кой може да се включи в обучението?

Обучението и програмата са отворени за участие за всички, които са над 16 години и които се чувстват част от определена общност, която е засегната от климатичните промени или работи за преодоляването им. Не се изисква формална принадлежност към гражданска организация и предишен опит. Ние разбираме общността като част от по-голяма група, която надхвърля границите на семейството и която обединява хората по място, време, интерес или друг признак. Общността има споделени ценности и нейните членове са сплотени, а чувството за групова принадлежност е силно.


Предимство ще имат кандидати/ки с инициативи, които приоритетно развиват дейности за подкрепа и овластяване на жените за борба  за климатична справедливост.

БФЖ насърчава всички желаещи, които имат конкретна идея, свързана с климатична справедливост, човешките права, развитие и подкрепа на общността, към която принадлежат, да кандидатстват.


Какво ще ви донесе участието в програмата?

  • Най-актуалните практически и теоретични познания как ефективно да създаваме, развиваме, мобилизираме и поддържаме общности, предадени от водещи международни и национални експерти;
  • Среща с други общностни лидери и възможност за обмен на идеи и създаване на нови партньорства;
  • Участие във вътрешен конкурс за финансиране в размер до 1500 лева за реализация на проект, в който да се приложат темите и познанията от обучението;
  • Възможност за медийно популяризиране на общността и проекта ви.


Как да кандидатствате?

Моля, попълнете следния формуляр до 23:59 ч. на 02 май 2021 г.


Моля, имайте предвид следните неща при кандидатстване:

Няма опция за запазване на информацията в онлайн формуляра. За Ваше удобство, може да копирате въпросите на отделен текстови файл и да нанесете отговорите в онлайн формуляра впоследствие.

След посочения срок, формулярът ще се затвори автоматично.


Срокове:

Конкурсът е отворен за подаване на кандидатури за участие от 2 април до 2 май 2021 г.;

До 17 май 2021 г. – обявяване на одобрените участници;

От 17 до 21 май 2021г. – свързване само с одобрените участници и изпращане на информация за обучението;


Обучението ще се проведе през месец юни 2021 г. и е планирано с физическо присъствие, в случай, че епидемичната обстановка в страната го позволява. Възможни са комбинирани и/или онлайн активности, а присъствието е задължително през цялото провеждане на семинара.


Имате въпроси? 

Можете да се свържете с нас на office@bgfundforwomen.org

 

 

 

Публикувано от:

Български фонд за жените

 

 

Сходни публикации

20.04.2021
Поредно нерегламентирано сметище в близост до Пловдив бе почистено от доброволци Поредно нерегламентирано сметище в близост до Пловдив бе почистено от доброволци

Огромно количество отпадъци от труднодостъпно дере по пътя за село Лилково бяха почистени ...

16.04.2021
„Действаме за чиста пролет“ обединява 24 организации от цяла България „Действаме за чиста пролет“ обединява 24 организации от цяла България

Днес започва кампанията „Действаме за чиста пролет“, реализирана от 24 организации от цялата страна ...

16.04.2021
Филм разказва за инициативите, с които един малък френски град намалява своя екологичен отпечатък Филм разказва за инициативите, с които един малък френски град намалява своя екологичен отпечатък

Екологичният предох е възможен Френското посолство в България и Националното сдружение на общините ...