Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
апр
21Студентски стаж, част от Програма „СОЦИАЛНИ ИНОВАТОРИ“ в България

Фондация „Общество на децата“ е неправителствена организация, регистрирана в обществена полза през 2015 г. Мисията е свързана с осигуряване на застъпничество за правата на децата и предоставяне на иновативни социални услуги. Фондацията изпълнява лиценз за социална работа с деца и семейства, предоставен от Държавна агенция за закрила на детето през 2015г. и обновен през 2018 г. В състава на фондацията работят доброволно експерти в областта на психологичното консултиране и комуникациите.

Фондация „Общество на децата“ е приемаща организация в „Социални иноватори“ - програма за обучителни практики на младежи в НПО.

https://www.childrenssociety.foundation/blog


Фондация „Общество на децата“ изпълнява през 2021г. програма „Социални иноватори“, възложена от Български център за нестопанско право със срок на изпълнение 31 август 2021г. Във фондацията са подготвени двама ментори, които да осигурят обучение, чрез формата провеждане на стаж, на двама студенти от университети в 4 или 5 курс. Фондацията осигурява сертификат за проведен стаж, както и съвместно договорена програма на обучението, свързана с потребностите на студентите в тяхното обучение.

Във връзка с дистанционната форма на обучение и работа е допустимо стажът да се проведе онлайн за студенти, които са базирани извън София.


В срок до 15 април 2021г. се приемат заявки за участие в стаж с продължителност 80 часа, разпределени в работни часове, съобразно възможностите на студентите, но не по-късно от месец август 2021г. До 25 април 2021г. ще бъдат обявени одобрените участници, като до 1 май 2021г. ще бъде договорена съвместно тяхната програма на обучението с двама ментори от фондацията.


За участие в обучителната програма могат да кандидатстват студенти в 4 или 5 курс, както и в магистърски програми на български университети - специалност в областта на социалните науки: право, психология, социология, социални дейности, връзки с обществеността. Инициативата е свързана с изпълнение на съвместни дейности по казуси от неправителствения сектор, лицензиране на социалните услуги в държавни институции, отчитане на дейността, подготовка на проектни предложения, обучения и правна помощ на деца и семейства. Ще бъдат одобрени двама участници, уведомени до 25 април 2021г.


https://www.childrenssociety.foundation/blog


Стажът се провежда под ръководството на ментори, които ще оказват пълно съдействие, в рамките на 4 часа дневно. На успешно преминалите 80 учебни часа ще се издаде сертификат, както и документ за признаване на стажа от съответното висше учебно заведение.


За кандидатстване за участие в програмата, в срок до 15 април 2021, изпратете мотивационно писмо за участие и автобиография до Настоятелството на фондация „Общество на децата“ на адрес: ceo@childrenssociety.foundation


https://www.childrenssociety.foundation/blog


Обучителната практика, част от Програма „СОЦИАЛНИ ИНОВАТОРИ“ в България, се реализира в рамките на проект „Социални иноватори“, финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Фонда за младежка заетост на Европейското икономическо пространство (ЕИП) и Норвежкия финансов механизъм“.
 

Публикувано от:

Фондация ”Общество на децата”

 

 

Сходни публикации

20.04.2021
PSI-4 индекс на родителския стрес - уебинар-представяне PSI-4 индекс на родителския стрес - уебинар-представяне

Фондация "Хестия" организира уебинар-представяне за най-новото попълнения в портфолиото си - въпросника ...

13.04.2021
Безплатен уебинар за родители: “Как да говорим с другото дете в семейството за затрудненията на детето с аутизъм?” Безплатен уебинар за родители: “Как да говорим с другото дете в семейството за затрудненията на детето с аутизъм?”

Скъпи родители,знаем, че темата ви вълнува и имате много въпроси, които търсят своите най-добри ...

13.04.2021
Карин дом тържествено направи първа копка на новата си сграда във Варна Карин дом тържествено направи първа копка на новата си сграда във Варна

На 12-ти април направихме първата копка на дългоочакваната нова сграда на Карин дом. Парцелът е с площ ...