Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
08Компютърно обучение по проект “Линукс”

Компютърно обучение по проект “Линукс”
През 2021 година Сдружение "Верният настойник" продължава реализирането на компютърното обучение по Проект “Линукс”. Първоначално обучението ще стартира в градовете Камено и Средец, като идеята е, то да бъде осъщесвено и в други населени места.

Проект „Линукс” е Българо - Швейцарски проект, който се изпълнява от Сдружение „Верният настойник” чрез програма за безплатно компютърно обучение и ограмотяване. Началото на този проект бе дадено през месец септември 2015 година в град Сунгурларе по инициатива на двама компютърни специалисти от Швейцария. Проектът се подпомага и финансира изцяло от швейцарските партньори. Настолните и преносимите компютри са предоставени благодарение на българската общност в град Бон и швейцарската партньорска организация. 

Компютърното обучение по проект "Линукс" се провежда по групи и е съобразено изцяло с индивидуалните нужди и потребности на обучаващите се. То включва участници от различни възрастови групи и социален статус. Целта на програмата за компютърно обучение е, да се даде възможност на широк кръг от хора в различни възрастови групи и професии, дори на пенсионери, да се запознаят отблизо с операционната система “Линукс” и нейните продукти, придобивайки знания и умения, които практически да бъдат приложими в ежедневието. 

До настоящия момент в проект "Линукс" са взели участие над 500 човека от редица населени места в регион Бургас и извън него. Обучение са преминали ученици, детски учители, директори на детски градини, медиатори, кметове, кметски наместници, пенсионери, медицински сестри, хора с увреждания, административни служители, граждани и други, като възрастовата граница на участниците е от 8 до 70 години. Обучения по проекта са провеждани в градовете: Бургас, Несебър, Обзор, Средец, Сливен, Ямбол, Камено, Сунгурларе, Русе и в селата: Коньово, Винарско и Гергевец, както и в старчески дом, дневен център и ЦНСТ. Завършилите успешно обучението, получават сертификат, удостоверяващ придобитите знания и умения в работата по операционната система „Линукс“. 

Сдружение "Верният настойник" изказва сърдечна благодарност за съвместната работа по проект „Линукс", както към своите партньори, така и към всички настоящи и преминали обучението участници. Желанието на Сдружението е, този проект да продължи и занапред, давайки възможност на всеки желаещ да получи необходимите знания и умения.

Компютърните зали са оборудвани с настолни и преносими компютри, които ще бъдат разположени на безопастно разстояние един от друг, за да се осигури социална дистанция на обучаващите се, предвид епидемиологичната обстановка в страната. 

Публикувано от:

Верният настойник