Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
23Откриха 37 нови гнезда на малък креслив орел у нас

Откриха 37 нови гнезда на малък креслив орел у нас

Само за месец броят на известните гнезда на малкия креслив орел във важни за вида територии в страната нарасна с 37


Между 10 април и 10 май четири екипа на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) проведоха теренни проучвания в защитените зони от Натура 2000 в Северна България – „Батова“, „Суха река“, „Хърсовска река“, „Лудогорие“, „Ломовете“, „Провадийско-Роякско плато“, „Камчийска планина“ и „Емине“. В три от тях („Лудогорие“, „Емине“ и „Батова“) проучванията са пилотни и за пръв път хвърлят яснота върху състоянието и числеността на малкия креслив орел в тези райони.

Част от новооткритите гнезда са локализирани в зоните от Югоизточна България: „Дервентски възвишения“, „Сакар“, „Западна Странджа“ и „Адата - Тунджа“.

Важните за малкия креслив орел територии в Северна България, които до този момент не бяха подробно изследвани, предоставят добри гнездови и хранителни местообитания, което води и до добра плътност на вида в тях. Предстоят още проучвания, за да се установи наличието на заплахи за орела и другите хищни птици в тази част на страната.

В рамките на LIFE проекта „Горите и земите на орела“ е планувано и поставянето на още седем сателитни GSM предавателя на малки кресливи орли през тази година. С част от тях ще бъдат маркирани млади птици от Северна България, ако се идентифицира подходящо гнездо. Припомняме, че през миналата година за пръв път в България поставихме предаватели на три малки кресливи орли. В момента едната птица се завърна в страната, другата се намира в Гърция, а третата продължава да е в Африка. Данните от сателитната телеметрия ще разкрият много за миграцията на вида, предпочитаните места, на които спира за почивка по време на дългия прелетен път, временните му местообитания и за идентифициране на заплахите и причините за смъртност при птиците по време на миграция и зимуване.

Всеки може да следи придвижванията на маркираните орли тук.

Мониторинговите дейности и изследването на вида чрез сателитна телеметрия се осъществяват в рамките на LIFE проекта „Земите и горите на орела“, изпълняван от Изпълнителна агенция по горите в партньорство с Българското дружество за защита на птиците, Югоизточно и Североизточно държавни предприятия.


Снимка: Михаил ИлиевИзточник: Българско дружество за защита на птиците, 17 май 2021

 

 

 

Редактор на новини - Ралица Николова - editor@ngobg.info

Сходни публикации

18.06.2021
Рекорден брой от 41 двойки царски орли в България Рекорден брой от 41 двойки царски орли в България

Огромен природозащитен успех в опазването на вида у нас   Три – толкова е бил броят на ...

07.06.2021
Излюпи се първото малко в гнездото на известната двойка египетски лешояди от Провадия Излюпи се първото малко в гнездото на известната двойка египетски лешояди от Провадия

Вече 10 години наблюдаваме на живо живота на известната по цял свят двойка египетски лешояди от Пров ...

27.05.2021
Д-р Константин Антов: Ако искате да помогнете, дарете храна за обитателите на приюта за магарета в село Баничан Д-р Константин Антов: Ако искате да помогнете, дарете храна за обитателите на приюта за магарета в село Баничан

Д-р Константин Антов е ветеринарен хирург, председател на българския клон на ...