Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
авг
03Национална мрежа за децата поставя „Децата в сърцето на българската демокрация“

Национална мрежа за децата поставя „Децата в сърцето на българската демокрация“

Национална мрежа за децата стартира проект „Децата в сърцето на българската демокрация“, който се изпълнява с финансовата подкрепа от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.


Основната цел на проекта е подобряване на демократичната култура и гражданската осведоменост. Акцент е промяната на националните политики за децата и семействата, базирана на информирани решения, достоверни данни и експертни анализи.


Сред целите на проекта е формулиране на обществени политики и информиран дебат по темите за децата и семействата и създаване на база за последователни политически действия, които да осигуряват централно място на децата и семейство в демократичните процеси на страната. В дългосрочен план целта е да се осигури застъпничество за създаването на Омбудсман на детето в България и в тази връзка партньор по проекта е исландският Омбудсман на детето.


Проектът се изпълнява от 1 юли в цялата страна. Дейностите са насочени към политическите партии, обществеността и гражданските организации. Активностите са свързани с предоставяне на достоверна информация – данни, факти и анализи, която позволява информирано включване в решенията за детските политики.


Търсеният резултат е  налагането на устойчиви модели на поведение от страна на политическите партии и гражданите, които са в интерес на детето и подобряват детските политики.


Настоящият проект предлага дългосрочно стратегическо решение, което ще укрепи застъпническите действия на най-голямата мрежа от неправителствени организации в страната, работещи с деца и семейства.

 


Тази публикация е създадена по проект „Децата в сърцето на българската демокрация“, който се изпълнява от Национална мрежа за децата с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Основната цел на проекта е подобряване на демократичната култура и гражданската осведоменост. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Национална мрежа за децата и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Финансовия механизъм на ЕИП и Оператора на Фонд Активни граждани България.
www.activecitizensfund.bg 
 

Публикувано от:

Национална мрежа за децата

 

 

Сходни публикации

02.08.2021
Един нов и лесен начин да бъдеш активен гражданин Един нов и лесен начин да бъдеш активен гражданин

България е една от първите държави на Балканите, в която се внедрява онлайн платформа, чиято ...

30.07.2021
Закрилата на децата в България е темата на епизод 2 на подкаст „Социалът говори” Закрилата на децата в България е темата на епизод 2 на подкаст „Социалът говори"

Днес, 30 юли 2021 г. 2 епизод на нашия подкаст "Социалът говори", финансиран от Столична програма ...

30.07.2021
Обучения за учители от 13 учебни заведения провежда Сдружение БРТИМ по проект Обучения за учители от 13 учебни заведения провежда Сдружение БРТИМ по проект

На специално организирано събитие за медиите и заинтересованите страни, екипът на проект ...