Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
24Глобални цели за устойчивост, приложени от местни младежи

Глобални цели за устойчивост, приложени от местни младежи
Видинското сдружение „Активно общество“ участва в трансграничен проект, засягащ глобалните проблеми на съвремието и възможността младите хора да бъдат активни лидери при решаването им. Трансграничният проект със Сърбия е с водеща организация „Проактив“ - Ниш, в партньорство с Фондация „Каузи" -  София, Тимошки младежки център - Зайчар и „Активно общество“.

Проектът е насочен към работа с младите хора, като бъдещите лидери – политици, бизнесмени, учители, родители, общественици, които ще имат задачата да опазят света, да постигнат глобалните цели за устойчиво развитие, приети от ООН. Младите хора са сред заинтересованите страни по време на развитието на целите и сега, когато са необходими конкретни действия, младежите отново са във фокуса.

„Глобални цели за устойчивост, приложени от местни младежи“ има за цел да създаде младежка мрежа в трансграничния регион, която да се посвети на ученето, разбирането и припознаването на Целите за устойчиво развитие (ЦУР). Проектът предлага инвестиране в създаване на умения. Цели и популяризирането на трансгранични инициативи и насърчаването на мобилността на млади хора в трансграничната зона.

Различни дейности ще допринесат за постигането на целите.

На първо място това е създаването на мрежа от сродни организации и лидери на мнение за популяризиране на Целите за устойчиво развитие, като ще бъдат организирани и фокус групи в Ниш и София.

Ще бъдат създадени аудио-визуални и онлайн инструменти за работа с младежите. 
 
Освен чрез дигитални средства, младите хора ще имат възможност да придобият умения и от срещите си с лидери на мнение в общностите. Предвиждат се още обучение на обучители, работилници в Ниш, София, Зайчар и Видин.

Атрактивни и въздействащи ще бъдат двете големи младежки събития във Видин и Зайчар, наречени „Игри на устойчивостта“. Те ще включват интерактивни игри, викторини и физически активности, както и оценка на резултатите.  

Проектът ще приключи с финална конференция в София за насочване на вниманието на вземащите решения към Целите и връзката им с младежкото развитие.

В рамките на дейност 1: Създаване на мрежа - организации, експерти и лидери на мнения в областта на екологията, здравословния живот и отговорното потребление от двете страни на границата ще се срещнат, за да обсъдят общите проблеми, да създадат посланията за различните аудитории, да изградят стратегия за успешна комуникация и привличане на целевата група.

В рамките на дейност 2: Създаване на визуални и онлайн инструменти - ще бъде създаден уеб портал, който да ангажира участниците онлайн и да им даде ресурси и възможности. Ще бъдат произведени 12 видеоклипа фокусирани върху целите за устойчиво развитие, част от които ще бъдат създадени с  участието на посланиците, а друга част от тях ще демонстрира ползите от проекта и  от участниците.

Дейност 3: Работа с общности е ключова дейност, фокусирана върху работата на място с местните младежки общности. Основната й цел е да предаде посланията на младите хора, да ги включи в проблемите на ЦУР и да изгради капацитет за местно справяне с проблемите. Ще се разработи методология за работа с местната младеж, ще се проведат обучения на обучители за провеждане на  предвидените семинари. По всяка от темите екологията, здравословния живот и отговорното потребление има избрани посланици –  местни общественици и лидери – които пропагандират съответната кауза. Младежите ще имат възможност да се срещнат с посланиците и да работят заедно. Експерти обучители ще проведат уъркшопове с млади хора. Ще бъде създадена група от млади хора, които ще кандидатстват за участие в събитията от Дейност 4.

Дейност 4: Младежки събития (ГЛОБАЛНИ ИГРИ ЗА УСТОЙЧИВОСТ) - Двудневни събития ще бъдат организирани в Зайчар и Видин. Дизайнът на събитията е фокусиран върху специфичните характеристики на целевата група и планове за провеждане на интерактивни игри и предизвикателства в екип.

Дейност 5: Финално събитие, което ще се проведе в София. Основната цел на тази дейност е да представи резултатите от проекта, да информира другите заинтересовани страни, които не са били включени в изпълнението на проекта, за въздействието и да демонстрира напредъка в разбирането на значението и значението на ЦУР за младите хора от трансграничната зона.

„Вярваме, че, както гласи мотото на Фондация „Каузи“, „Промяната на хората променя системата“. А бъдещето на Земята зависи от всеки от нас". 
#регионалникореспонденти
Автор: Петя Генова, кореспондент на НПО Портала за Северозападен регион

 

 

 

Редактор на новини - Ралица Николова - editor@ngobg.info

Сходни публикации

21.07.2021
Покана за участие в обучителен курс по Еразъм +, който ще се проведе в Крайова, Румъния в периода 07 – 20 август 2021 г. Покана за участие в обучителен курс по Еразъм +, който ще се проведе в Крайова, Румъния в периода 07 – 20 август 2021 г.

I am you peace global набира 5 участници за обучителен курс, финансиран по програма Еразъм +, който ще ...

21.07.2021
Български младежки Червен кръст организира фотографски конкурс „HUMAN-и-ти” Български младежки Червен кръст организира фотографски конкурс „HUMAN-и-ти”

Събитието е част от отбелязването на 100-годишнината на Български младежки Червен кръст през 2021г. ...

20.07.2021
Стани делегат на онлайн Европейската младежка конференция в Словения Стани делегат на онлайн Европейската младежка конференция в Словения

Не пропускай шанса да станеш делегат на Европейската младежка конференция в Словения!Националната ...