English   14165 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Конкурс за отпускане на стипендии на студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности

 
Конкурс за отпускане на стипендии на студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности


Фонд Активни граждани България обявява начало на конкурс за отпускане на стипендии на студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности за академичната 2021/2022 г.

„Стипендиантска програма за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности“ се управлява от Фондация „Тръст за социална алтернатива“, в качеството й на партньор на Оператора на Фонд Активни граждани България. Фонд Активни граждани България се изпълнява в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014–2021 г., финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, в 15 страни членки на Европейския съюз в Централна и Южна Европа и балтийските държави. Основната цел на Фонд Активни граждани България е „укрепнало гражданско общество, активни граждани и овластени уязвими групи“.

Целта на стипендиантската програмата е сформиране на общност от професионалисти в сферата на здравеопазването, мотивирани и подготвени да допринасят за решаването на здравните проблеми в ромската общност и с потенциала да се превърнат в значими ролеви модели за младежите от ромски произход.

Стипендиантската програма стартира през академичната 2018/2019 година и е с продължителност от шест години. В рамките на конкурса за академичната 2021/2022 година се планира да бъдат предоставени индикативен брой от 26 стипендии, всяка от които на стойност между 2350 евро и 2650 евро, в зависимост от изучаваната специалност.

Крайният срок за подаване на документи за конкурса за академичната 2021/2022 година е петък, 22 октомври 2021 г., 18:00 ч.

Пълен текст на Обявлението за конкурса и Насоките за кандидатстване, както и на всички необходими заявления и образци можете да намерите ТУК.


Сходни публикации

Lidl България, ФРГИ и БДФ разказват успешни истории от инициативата „Ти и Lidl за по-добър живот" (видео)

Този месец Lidl Bulgaria стартира нова видео поредица, с която разказва за реализирани проекти от най-голямата си социално

Покана: Подобрена информираност за изкуства и култура на етнически и културни малцинства (фокус върху роми)”

Покана: Подобрена информираност за изкуства и култура на етнически и културни малцинства (фокус върху роми)"

Първа покана за представяне на проектни предложения по Резултат 3 „Подобрена информираност за изкуства и култура на етнически