English   14171 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Български дарителски форум обявява конкурса „Корпоративен дарител“ 2021

 
Български дарителски форум обявява конкурса „Корпоративен дарител“ 2021

Конкурсът отличава компаниите с инвестиции в значими каузи, популяризира добрите практики в корпоративното дарителство и налага високи стандарти за корпоративна социална отговорност в България.

Състезанието се провежда за 16-а поредна година и връчва награди в 7 категории. Част от тях са според качествата на програмите на бизнеса в подкрепа на обществото, а останалите  - според обема инвестирани от него финансови и нефинансови ресурси и доброволен труд през предходната 2020 г. Традиционно БДФ връчва награда и за най-сполучливо партньорство между компания и неправителствена организация, допринесло за разрешаване на реален проблем. 

Тази година има и нова категория – „Най-добра доброволческа програма“. А в категорията „Най-щедър дарител“ ще бъдат дадени 3 награди: за микро и малки предприятия; средни предприятия и големи предприятия. Така БДФ дава възможност и на по-малки компании да участват и да бъдат отличени.

Категории в конкурса „Корпоративен дарител“ 2021“.


Качествени:

  • Най-добра дарителска програма 2020: отличава усилията на компании, целенасочено, осъзнато и системно инвестирали в подкрепа на общественозначими каузи.
  • Най-добра доброволческа програма 2020: отличава усилията на компаниите, които създават разнообразни възможности за своите служители да допринасят за значима кауза чрез доброволен труд.
  • Най-сполучливо партньорство 2020: отличава партньорствата между компании и неправителствени организации, значително допринесли за решаването на реален проблем.
Количествени:

Най-щедър дарител 2020:  Кандидатите в тази категория ще бъдат отличени в три подкатегории в зависимост от обема на годишния оборот за 2020 г.:
  • Микро и малки предприятия (с годишен оборот за 2020 г. до 19 500 000 лв.),
  • Средни предприятия (с годишен оборот за 2020 г. до 97 500 000 лв.),
  • Големи предприятия (с годишен оборот за 2020 г. над 97 500 000 лв.)
Най-голям обем нефинансови дарения (стоки, материали, услуги) 2020: връчва на компанията, направила материални и други нефинансови  дарения с най-голяма стойност.

Най-голям принос чрез доброволен труд на служителите 2020: връчва се на компанията, чиито служители са положили най-много часове доброволен труд през 2020 г.

Кандидатурите в качествените категории се оценяват от експертно жури в състав:  Габриела Маринова (Български форум на бизнес лидерите), Георги Симеонов (Делойт България), Геновева Петрова (Алфа Рисърч), Дарина Георгиева (Глобалния договор на ООН), Десислава Тальокова (Фондация “Америка за България”), Максим Майер („БГлобал медиа“), Светла Костадинова (Институт за пазарна икономика).
Количествените категории се верифицират от Делойт България.

Срокът за кандидатстване е до 5-и ноември. Кандидатствайте!

Повече информация, както и насоки и формуляр за кандидатстване може да откриете на сайта на БДФ.


 

Сходни публикации

Анкета за проучване нагласите към дарителството - корпоративни и индивидуални дарители

Анкета за проучване нагласите към дарителството - корпоративни и индивидуални дарители

Фондация Карин дом стартира национално проучване на нагласите към дарителство. Чрез специално разработената анкета целим да

Децата и дивата природа на България получиха подкрепа от TELUS International Bulgaria

Децата и дивата природа на България получиха подкрепа от TELUS International Bulgaria

Инициативата TELUS Дни на подкрепа привлече повече от 800 доброволци, а общата стойност на дарението възлиза на 100 000

Участвай в проучване за качеството на младежкото доброволчество

Участвай в проучване за качеството на младежкото доброволчество

Ако работиш с доброволци, участваш в координацията или управлението на младежки доброволчески програми и дейности, може да