English   14171 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
SOS Детски селища стартира онлайн курс „Травма и алтернативна грижа: Въведение в използването на подход за работа с деца и младежи, съобразен с преживяна травма“

 


На 11 октомври в Световния ден на психичното здраве, SOS Детски селища стартира онлайн курс „Травма и алтернативна грижа: въведение в използването на подход за работа с деца и младежи, съобразени с преживяна травма“.

Този курс има за цел да повиши информираността и познанията, свързани с въздействието на преживяна травма върху деца и младежи, настанени в алтернативна грижа. Курсът е в подкрепа на всеки, който може да влезе или е в контакт с деца и млади хора, настанени в грижа. Курсът предоставя разбирането за травмата, въздействието, което тя може да окаже върху живота на децата и младите хора, както и начините за подкрепа на тези, които могат да бъдат засегнати от нея.

Участието в този онлайн курс ще помогне на всеки:

  • Да придобие или подобри разбирането си за преживяна травма от деца и младежи и нейното въздействие върху техния живот;
  • Да идентифицира и разбира по-добре последствията от преживяната травма върху цялостното развитие на децата и младежите в грижа;
  • Да разгледа възможни начини за реакция и отговор към деца и младежи, преживели травма в рамките на своята собствена професионална роля или в качеството си на полагащ грижа за деца и младежи.
Курсът е особено полезен за:
  • Експерти от системата за закрила на детето;
  • Педагогически персонал на всички нива от образователната система;
  • Приемни родители и лица, полагащи грижа за деца и младежи;
  • Експерти от Местни комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни;
  • Професионалисти и експерти от полицията, прокуратурата, съдебната система, които работят с деца;
  • Здравни работници и медиатори;
  • Всяко лице, чиято професионална роля включва работа с деца в грижа.
Този курс е част от по-голям проект, финансиран от ЕС - „Сигурна среда, успяващи деца: Въвеждане на пoдход за грижа, съобразен с преживяна травма”.
Проектът се осъществява в Белгия, България, Хърватия, Гърция, Унгария и Сърбия под координацията на международната организация SOS Детски селища.

Курсът се състои от шест модула със следните теми:


Модул 1: Разбиране на значението на травмата и подходи за работа, съобразени с преживяна травма при деца и млади хора в алтернативна грижа
Модул 2: Разбиране на начините, по които неблагоприятните преживявания и травмата могат да повлияят на деца и млади хора, живели в грижа
Модул 3: Подкрепа за деца и млади хора, живели в грижа и преживели травма
Модул 4: Работа със семейства, които са преживели травма
Модул 5: Подкрепа на деца без придружител или разделени от близките им - бежанци и мигранти
Модул 6: Травма и деца с увреждания и психични разстройства    

Как работи онлайн курса?


.

Първите два модула са основни и предоставят ключова, базисна информация. След първите два модула може да изберете да преминете и през останалите или само през някои от тях, в зависимост от вашия избор и интерес към темите на модулите.

Всеки модул продължава приблизително 30-40 минути, като вие имате свободата и времето да се обучавате самостоятелно, в удобно за вас време, без да губите прогреса си по модулите, които вече сте преминали.

Онлайн курсът е базиран върху  “Ръководство за прилагане на подход за грижа за деца, съобразен с преживяна травма” , което може да свалите безплатно от тук: https://sosbg.org/content/uploads/2021/05/Praktichesko-rukovodstvo-final.pdf

Всеки от модулите е с интерактивно съдържание, видео, анимации, упражнения, насоки към допълнителни ресурси и тест за проверка на знанията.
За да се включите в онлайн курса е необходимо първо да се регистрирате с потребителско име и парола.

Можете да започнете курса тук: https://childhub.org/bg/online-learning-materials/trauma-and-alternative-care
 
За повече информация свържете се с нас чрез тези контакти: denitsa.avramova@sosbg.org  и тел: 0876 110682.Автор: SOS Детски селища България

Източник: SOS Детски селища България

Сходни публикации

Последни места за обучение на кариерни консултанти по програмата GCDF (начало - 29 ноември 2021)

Последни места за обучение на кариерни консултанти по програмата GCDF (начало - 29 ноември 2021)

Последни места за организираното сертификационно обучение за кариерни консултанти по международната програма Global Career

Играта разработена от проекта E-PROTECT II е вече достъпна!

Играта разработена от проекта E-PROTECT II е вече достъпна!

След усилена работа екипът на E-PROTECT II („Подобряване на способностите на специалисти, работещи с деца жертви на

SMART цели

SMART цели

В поредица от материали НПО Порталът ще представи добри практики, примери  и инструменти в дигиталния маркетинг, които биха