English   14171 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Победители във втори етап на конкурса „Постигам по-висок успех"

 
Победители във втори етап на конкурса „Постигам по-висок успех”

Благодарим на всички ученици и студенти, които кандидатстваха в конкурса за стипендии „Постигам по-висок успех", обявен за I и II учебен срок на учебната 2021/2022 година!

Безценна подкрепа в каузата - сърце и средства за успешни ученици, лишени от родителски грижи, получихме от: Euroins Bulgaria. Благодарим!
Тук обявяваме имената на одобрените кандидати, с които ще бъде проведено интервю - събеседване, което представлява втори етап на конкурса.

До втори кръг на конкурса преминават:
Ученици:

Веселина Иванова (Монтана)
Георги Колев (Пловдив)
Гюлфера Яшарова (Силистра)
Елена Веселинова (София)
Илияна Маламова (Велико Търново)
Илияна Илиева (Шумен)
Красимир Илчев (Нова Загора)
Минка Кирилова (Елхово)
Красимир Нешев (Русе)
Студенти:
Георги Стефанов (София)
Ивелин Илчев (София)
Надежда Стефанова (София)
Сияна Йорданова (Варна)
Сони Хиеус Ле (Пловдив)Публикувано от:

Благотворител

Сходни публикации

8000 лв. годишна докторантска стипендия от фондация Карол Знание

8000 лв. годишна докторантска стипендия от фондация Карол Знание

Фондация Карол Знание обявява конкурс за годишната докторантска стипендия в размер на 8000 лв. Отличието се дава на изявен

„Играй и учи” продължава и през 2021

„Играй и учи" продължава и през 2021

През 2021 „Сдружение за гражданско развитие" продължи проекта „Играй и учи", подкрепен от отдела за публична дипломация на

Активни карловски младежи участват в Еразъм проекти по време на европейската кампания ”Time to move”

Активни карловски младежи участват в Еразъм проекти по време на европейската кампания "Time to move"

В месеца на мобилността и на европейската кампани „TIME TO MOVE” на Програмата „Еразъм +“, младежи от Сдружение „Млади,