English   14171 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Започва национална застъпническа кампания по проект „Невидимите, които виждаме“

 

Първото събитие в рамките на кампанията ще се проведе днес, 13 октомври 2021 г. (сряда) от 10.00 ч. в хотел „Централ“, гр. София. Специален гост ще бъде Омбудсманът на Република България доц. д-р Диана Ковачева.

„Невидимите, които виждаме“ е част от проект за подобряването на майчиното и детско здраве „С грижа от 0 до 3“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Фондация „Тръст за социална алтернатива“, „Отворено общество“ и „Портикус“. Основната цел е повишаване на възможностите бременни жени и майки с деца до 3 г. от засегнатите групи да получават адресна регистрация и документи за самоличност. Водеща организация по проекта е Фондация „Фонд ИГА“, а партньори са сдружение „Хаячи“ и сдружение „Инициативи за равни възможности“.

КАКЪВ Е ПРОБЛЕМЪТ?


Редица изследвания и данни показват, че голям брой от хората в България нямат адресна регистрация и не притежават документ за самоличност - така те остават „невидими“. В повечето случаи засегнати от проблема с липсата на адресна регистрация и документ за самоличност са най-бедните и уязвими групи. Голяма част от тези „несъществуващи“ хора са бременни и млади майки на деца до 3 години. Липсата на документ за самоличност е бариера да ползват жизненоважни за тях здравни и административни услуги и социални придобивки за себе си и своите деца.

КАКВИ СА ПОСЛЕДСТВИЯТА И КАКВА Е ПРИЧИНАТА?

Ограничават се основни граждански, политически и социални права на български граждани от уязвими групи: невъзможност за  здравно осигуряване, образование, обучение, придобиване на собственост, сключване на брак, гласуване, семеен живот и наследяване. Проблемът има и обществени измерения – държавата се лишава от работна сила, която легално да плаща данъци; използват се административни, социални и финансови ресурси; маргинализира се значителна обществена група; създават се предпоставки за увеличаване на криминогенни прояви и социално напрежение; изкуствено се увеличава неравенството в обществото.

От 2012 г. функционират Общински комисии за адресна регистрация (ОКАР), които специално се занимават с  хора, не притежаващи необходимите документи за получаване на адресна регистрация. Те са упълномощени да проучат всеки отделен случай, да установяват фактите и да съставят констативен протокол за издаване на удостоверение за постоянен адрес. Практиката показва, че комисиите не работят по най-ефективен начин и проблемът остава.

КАКВО ДА НАПРАВИМ?

Да анализираме причините за проблема и намерим решение чрез следните дейности: преглед на сегашния статут на комисиите; постигане на разбиране какво трябва да се подобри; проучване на необходимостта и приемане на подзаконов акт/наредба от МРРБ, регламентиращ ясно отговорностите и правомощията на Комисиите, за да се подобри ефективността на работата им.

Елиминирането на проблема с адресната регистрация и личните документи ще доведе до повишаване на качеството на живот на хората от уязвимите групи. Превръщането на невидимите жени, майки и деца във видими ще доведе до ползи за цялото общество.

Документите за самоличност са необходими на всички бременни жени и майки от уязвими групи, за да живеят пълноценно - да им помогнем заедно да ги получат!
 
ПРОГРАМА
 
10:00 - 10:10 Откриване и встъпителни думи за проекта и кампанията – Фонд ИГА
10:10 - 10:20 Изказване по темата от Омбудсмана на Р България доц. д-р Диана Ковачева
10:20 - 10:30 Изказване по темата от представител на Тръст за социална алтернатива
10:30 - 10:55 Представяне на презентация и видео по проекта – проектни партньори
10:55 - 11:20 Представяне на социологическо проучване по проблема – Снежана Костадинова
11:20 - 11:35 Трудности в работата на ОКАР – представител/и на общинска комисия
11:35 - 12:00 Кафе пауза
12:00 - 12:15 Представяне на чернова на становището за нормативни промени –
„Инициатива за равни възможности“
12:15 - 12:45 В търсене на решения – обща дискусия
12:45 - 13:00 Следващи стъпки и закриване на форума
 
Съобразно изискването за носене на маски на закрити обществени места, Ви молим по време на събитието да носите предпазна маска. Броят на поканените също е съобразен със заповедта на здравния министър.

За допълнителна информация:
Зорница Симеонова
Комуникационен експерт
e-mail: zfsimeonova@gmail.com
тел. 0888885188
Сходни публикации

Национален лагер за момичета от ромски произход 2021

Национален лагер за момичета от ромски произход 2021

За шести път Младежка фондация „Арете”- България ще проведе единствения по рода си лагер за момичета от ромски произход,

Властта на гражданите - Епизод 69 - Разлог

Властта на гражданите - Епизод 69 - Разлог

Предаването „Властта на гражданите… или какво можем заедно“ се реализира в рамките на проекта „Каузи с глас и лице“, финансиран

Сдружение „Свят без граници” работи за повече висшисти сред ромските младежи в Стара Загора

Сдружение „Свят без граници" работи за повече висшисти сред ромските младежи в Стара Загора

Гражданската организация „Свят без граници" подкрепя десетки деца и младежи от града и региона на Стара Загора да се реализират