English   14171 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Стипендия за развитие на гражданското общество

 
Стипендия за развитие на гражданското общество

Българо-американската комисия за образователен обмен „Фулбрайт” обявява конкурс за стипендия (3-5 месеца) за изследователска дейност по проблемите на гражданското общество.

Програмата е предназначена за ръководители и представители на български неправителствени организации, работещи за развитието на гражданско общество в България. Стипендията покрива разходите за месечна издръжка, пътуване до САЩ и здравни застраховки.От кандидатите се изисква да представят официална покана от американска неправителствена организация или университет.

Крайният срок за подаване на документи е 1 декември 2021 г.. Интервютата с допуснатите до втори тур кандидати се провеждат през втората половина на месец декември, като всеки от тях се уведомява за датата и времето на интервюто.

    Изисквания за участие в конкурса:
  • българско гражданство; лица с двойно гражданство (българско и американско) и притежатели на работна виза/зелена карта не могат да кандидатстват
  • отлично владеене на английски език
  • минимум бакалавърска степен
  • добро здравословно състояние
>> Всички подробности ще намерите на страницата на Българо-американската комисия за образователен обмен „Фулбрайт”.
Автор: Българо-американска комисия за образователен обмен „Фулбрайт”

Източник: Българо-американска комисия за образователен обмен „Фулбрайт”

Сходни публикации

Последни места за обучение на кариерни консултанти по програмата GCDF (начало - 29 ноември 2021)

Последни места за обучение на кариерни консултанти по програмата GCDF (начало - 29 ноември 2021)

Последни места за организираното сертификационно обучение за кариерни консултанти по международната програма Global Career

Играта разработена от проекта E-PROTECT II е вече достъпна!

Играта разработена от проекта E-PROTECT II е вече достъпна!

След усилена работа екипът на E-PROTECT II („Подобряване на способностите на специалисти, работещи с деца жертви на

SMART цели

SMART цели

В поредица от материали НПО Порталът ще представи добри практики, примери  и инструменти в дигиталния маркетинг, които биха