English   14182 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Обучения за развитие на дигитални умения за представители на НПО

 
Обучения за развитие на дигитални умения за представители на НПО

Сдружение Startup Factory 
кани представители на НПО да повишат своите дигитални умения, да разберат как работят компютрите и технологиите и да натрупат опит с най-често използваните софтуерни инструменти.

Програмата за развитие на дигитални и предприемачески умения на организацията стартира на 30 октомври онлайн за отдалечено включване и с присъствие в Русе.

Уеб програмиране за начинаещи с езиците HTML, CSS и JavaScript и Дизайн на визуални материали за начинаещи с Adobe Photoshop са първите от серията обучения, предназначени възрастни, студенти и ученици.

Участниците ще се запознаят с основата на технологиите (програмиране или дизайн), а всеки който желае допълнително развитие, ще получи индивидуална подкрепа за лични проекти и възможност да започне следващо ниво за напреднали.

Подробности за курса по Уеб програмиране вижте тук.

Подробности за курса по Дизайн на визуални материали вижте тук.

Линк за бърза регистрация

Защо са необходими умения в дигиталната сфера?

  • Технологиите променят света всекидневно. Не можем да си позволим да сме неграмотни по отношение на тях.
  • Често се прилагат модерни технологични решения, които улесняват работата на хората и увеличават продуктивността им. Можем да ги ползваме само ако имаме базови умения, а впоследствие усвоим специфичните.
  • Младежите трябва да са адекватно подготвени за бъдещите им работни задължения. Конкуренцията вече е глобална – дистанционната работа създава условия за това.
  • На работещите в неправителствения сектор се налага да се адаптират към бързо променящите се изисквания.  Преминаването на всяка дейност в онлайн среда е вече задължително, а не пожелателно.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Програмата се провежда за трета поредна година, като настоящото издание се осъществява по проект „Развитие на дигитални и предприемачески умения в Русе и региона“ с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“.Публикувано от:

Стартъп Фектъри

Сходни публикации

Онлайн събитие „Training needs of officials and professionals involved in the individual assessment of children victims of

Онлайн събитие „Training needs of officials and professionals involved in the individual assessment of children victims of crime''

Радваме се да споделим с вас провеждането на 5-о онлайн събитие ,, Нуждата от обучение на длъжностни лица и професионалисти в

Дигитални комуникатори - Гласът на организациите с мисия

Дигитални комуникатори - Гласът на организациите с мисия

В този разговор ще ви запознаем с DigiComs - социален бизнес модел, който си поставя за цел да изгради специалисти в

Включи се в онлайн обучението „Маркетинг за НПО - стратегия, ползи и привличане на финансиране”

Включи се в онлайн обучението „Маркетинг за НПО - стратегия, ползи и привличане на финансиране"

Обучението е специално разработено в помощ на представители на НПО и граждански активни хора. В рамките на 20 часа, участниците