English   14182 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Покана за събитие на Институт за пазарна икономика – „Предизвикателствата пред социалната защита след пандемията и в условията на политическа нестабилност"

 
Покана за събитие на Институт за пазарна икономика – „Предизвикателствата пред социалната защита след пандемията и в условията


ПОКАНА

за публично обсъждане на тема

Предизвикателствата пред социалната защита след пандемията и в условията на политическа нестабилност14:00 – 16:00 часа / 27 октомври 2021 г. / Online event 
Достъп до събитието: Join Zoom Meeting 

Институтът за пазарна икономика (ИПИ) работи по дългосрочно усилие за анализ на причините за бедността и неравенството във възможностите, както и за оценка на ефективността на социалните помощи и услуги в България[1]. В условията на продължаваща политическа нестабилност ИПИ стартира поредица от публични обсъждания, които да отговорят на новите предизвикателства и да намерят работещи решения за социалната политика в страната.

Първото публично обсъждане ще се проведе на 27 октомври 2021 г. и ще се фокусира върху  ефективността на социалното подпомагане в страната и възможните решения в рамките на предстоящата дискусия за държавния бюджет за 2022 г. Екипът на ИПИ ще представи изчисления и възможни сценарии за промяна по отношение на социалните трансфери с доходен критерий – месечните социални помощи за ниски доходи и целевите помощи за отопление. Ще бъде разгледан и ефектът на пандемията върху основни социални програми и трансфери.

Институтът за пазарна икономика отправя отворена покана към всички заинтересовани от социалната политика в страната за включване в предстоящата дискусия. Участие в събитието ще вземат и външни експерти, които ще представят тяхната гледна точка по темата. През следващите дни ИПИ ще представи някои от участниците на страницата на събитието. Водещи на дискусията ще бъдат Лъчезар Богданов (главен икономист в ИПИ) и Петър Ганев (старши изследовател в ИПИ).

За въпроси: Весела Добринова, 02/952 62 66, vessela@ime.bg.
Очакваме Ви!
Екипът на ИПИ
________________________________________

[1] Публичното обсъждане е по проект „Намаляване на бедността и неравенството във възможностите чрез реформи в социалните трансфери и услуги”, който се изпълнява от ИПИ с финансова подкрепа в размер на 193 541 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е да повиши знанието и разбирането за неравенството във възможностите, ефективността на социалните трансфери и социалните услуги на местно ниво, както и да провокира дебат за цялостна промяна в социалната политика в България. Страница на проекта: socialchangebg.info
Сходни публикации

Институт за пазарна икономика: изследване „Здравеопазването в областите - ресурси, резултати, ефекти"

Здравеопазването в областите:  ресурси, резултати, ефекти Изследването е част от проекта „Регионални профили: показатели за

Хабитат България предложи препоръки за подобряване на жилищните политики, прилагани на територията на община Сливен

Хабитат България предложи препоръки за подобряване на жилищните политики, прилагани на територията на община Сливен

29.11.2021 г. В продължение на дейностите за подпомагане създаването на адекватни и отговарящи на съвременните изисквания

Национална конференция „Медийна грамотност срещу дезинформацията”

Национална конференция „Медийна грамотност срещу дезинформацията"

Конференцията ще се проведе на 2 декември 2021 г. в хибриден формат, като само лекторите и участниците в дискусиите ще присъства