English   14182 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Уебинар „Защо базово обучение в социалната сфера?“

 
Уебинар „Защо базово обучение в социалната сфера?“
Център за професионално обучение „Св. Методий Славянобългарски“ към ФССБ кани заинтересовани партньори и колеги от социалната сфера – доставчици на социални услуги, практици и отделни специалисти на информационна среща-уебинар на тема „Защо базово обучение в социалната сфера?“. 

За събитието:

Уебинарът цели да запознае заинтересованите участници с концепцията за основните резултати от Европейското обучение за социални грижи (Basic European Social Care Learning Outcomes / BESCLO), която е залегнала в основата на обучението за придобиване на Европейски сертификат за грижа / ЕСГ / European Care Certificate.

В базовия тридневен курс се развива комплекс от осем основни теми, които се разработват и представят през конкретни казуси и в отворена и диалогична форма с активното участие на обучаващите се:
1.Ценностите на социалните грижи
2.Повишаване качеството на живот на клиентите
3.Работа с риск
4.Разбиране ролята на подкрепящ служител
5.Безопасност при работа
6.Позитивно общуване
7.Разпознаване и реагиране при насилие и небрежност
8.Развитие като служител

Придобиването на засегнатите чрез тези осем теми умения е препоръчително за всеки служител, ангажиран в сферата на полагане на грижи и базови дейности в социалните услуги. Концепцията е разработена и се прилага в общо 14 европейски държави, основно с насоченост към служители в социалните услуги за хора с увреждания, но съдържанието може лесно да бъде адаптирано и за работещи с други целеви групи професионалисти. Завършва с полагане на изпит и издаване на сертификат. 

В срещата ще участват:

Марияна Брънзалова, Фондация „NET" – ЕСГ-партньор за България, 
Елеонора Чорбаджиева, психолог, педагог, независим и сертифициран по ЕСГ обучител
Поля Златилова, психолог, педагог, независим и сертифициран по ЕСГ обучител

Модератор: Диляна Гюрова, ЦПО „Св. Методий Славянобългарски“

Кога и къде?

В платформата Zoom, с две възможни дати на провеждане: 
03.11.2021 г., сряда, от 11 до 12 ч.
или 
04.11.2021 г., четвъртък, от 14 до 15 ч. 

Регистрация за уебинара: 
https://forms.gle/gcSA6iT5NjSNHs1c9      

ЦПО „Св. Методий Славянобългарски“ е структура на Федерацията на социалните сдружения в България / ФССБ. Центърът предлага обучения в сферата на полагането на грижи, квалификационна програма за нови или вече придобили опит служители на различни социални услуги с фокус върху практическите умения и връзката им с потребностите на потребителите. Центърът работи с екип от преподаватели с богат собствен опит в социалната сфера, предлага консултации и тренинги по заявка от работодател, менторска подкрепа за служителите на различни нива, както и готовност за партньорство в търсенето и осигуряването на финансиране за обучителните нужди на екип или организация.Сходни публикации

Онлайн събитие „Training needs of officials and professionals involved in the individual assessment of children victims of

Онлайн събитие „Training needs of officials and professionals involved in the individual assessment of children victims of crime''

Радваме се да споделим с вас провеждането на 5-о онлайн събитие ,, Нуждата от обучение на длъжностни лица и професионалисти в

Дигитални комуникатори - Гласът на организациите с мисия

Дигитални комуникатори - Гласът на организациите с мисия

В този разговор ще ви запознаем с DigiComs - социален бизнес модел, който си поставя за цел да изгради специалисти в

Включи се в онлайн обучението „Маркетинг за НПО - стратегия, ползи и привличане на финансиране”

Включи се в онлайн обучението „Маркетинг за НПО - стратегия, ползи и привличане на финансиране"

Обучението е специално разработено в помощ на представители на НПО и граждански активни хора. В рамките на 20 часа, участниците