English   14182 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Включете се в измерването на Индекса на гражданското участие за 2021!

 
Включете се в измерването на Индекса на гражданското участие за 2021!


Тази година ние от Форум Гражданско Участие (ФГУ) провеждаме третата поред национална оценка на Индекса на гражданското участие. И този път каним всички съмишленици от граждански организации и неформални групи да бъдат част от процеса!


Методологията на Индекса е разработена през 2015 г. от ФГУ в партньорство с Българския център за нестопанско право. Целта е да се проследят три взаимосвързани аспекта на гражданското участие: средата, в която то се развива; колко често и какви инструменти за включване използват гражданите и организациите; какъв е ефектът от участието.


Интегрална част от процеса по измерване на Индекса е мнението и обратната връзка именно на гражданските организации. 


Помогнете ни в изследването, като споделите своята оценка. Попълнете специално разработената онлайн анкета и разпространете информацията до други организации, които също биха се включили. 


Вярваме, че Индексът е важен инструмент не само за изследване, но и за промяна в средата и инструментариума за гражданско участие!


КЪМ АНКЕТАТА

Крайният срок за попълване на въпросника е 2 ноември (вторник).


ВАЖНО
: Въпросникът се попълва еднократно от името на организация или неформална група.

Изводите и препоръките от оценката ще бъдат представени по време на Национална среща и Биенале на гражданското участие, което ще се проведе на 24 и 25 ноември 2021 г. онлайн в платформата ZOOM. Подробна информация за събитието ще бъде публикувана съвсем скоро на интернет страницата на ФГУ - www.fgu.bg, а с резултатите от последното проведено измерване на националния Индекс (2017-2018) можете да се запознаете от този доклад.


Благодарим ви за активността и отделеното време!Сходни публикации

Представители на пет политически сили са защитниците на децата в новия Парламент

Представители на пет политически сили са защитниците на децата в новия Парламент

32-ма народни представители от 5 политически сили в 47-ото Народно събрание подкрепиха инициативата „Парламентарна група за

Институт за пазарна икономика: изследване „Здравеопазването в областите - ресурси, резултати, ефекти"

Здравеопазването в областите:  ресурси, резултати, ефекти Изследването е част от проекта „Регионални профили: показатели за

Хабитат България предложи препоръки за подобряване на жилищните политики, прилагани на територията на община Сливен

Хабитат България предложи препоръки за подобряване на жилищните политики, прилагани на територията на община Сливен

29.11.2021 г. В продължение на дейностите за подпомагане създаването на адекватни и отговарящи на съвременните изисквания