English   14182 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Победителите в конкурса „За енджиотата и хората" 2021

 
Победителите в конкурса „За енджиотата и хората” 2021

Вече са ясни победителите в седмото издание на конкурса „За енджиотата и хората“, в който се състезават кратки есета на тема „Защо моята организация е важна за хората“.

Името на конкурса е търсена провокация и насочва към неговия смисъл – да предизвика и насърчи гражданските организации да използват човешки език в общуването с хората, с които и за които работят, дарителите, доброволците, другите организации, медиите, обществото.

Конкурсът се организира от и Информационният портал за неправителствените организации в България и Фондация „Лале“.

Поради пандемичната обстановка и тази година нямаше възможност да организираме церемония на живо, на която да наградим победителите, затова отправяме посланията на конкурса и поздравяваме победителите с видео по-долу.  На него ще чуете ценна и интересна обратна връзка от членовете на журито - Райна Гаврилова, преподавател по история и теория на културата във Факултет по философия в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, автор на книги, статии и учебници по история, антропология и културология, и Найо Тицин, журналист, режисьор, продуцент, фотограф, създател и артистичен директор на Филмовия фестивал „Master of Art“, лектор Публична реч „Ораторът в мен“ в НБУ. Във видеото участват и Мария Петкова – директор на Фондация Лале и Георги Генчев, ръководител на екип на НПО Портала.

Победителите тази година са:
Двете награди са равностойни. Отличените ще получат грамоти и парична награда в размер на 500 лв.

До крайния срок за участие бяха изпратени 20 есета. Най-добрите от тях журито определи според критериите, които всяка година остават едни и същи:
  • човешки език на писане;
  • ясно и разбираемо представяне на организацията и значението й за хората;
  • интересен и вълнуващ разказ.
Във видеото ще намерите, както ценни съвети и обща обратна връзка за постъпилите есета, така и защо е важно да разказваме.


Ето някои акценти от разговора:

Мария Петкова цитира Дейвид Огилви, който в средата на миналия век изпраща писмо до своите служители, в което казва, че никой не се е родил научен да пише и ако човек иска да пишете, то трябва да се учи. „Човешките истории са това, което събира хората и ги прави група, общност. Затова е важно да разказваме истории. Историите са тези, които ни помагат да се сближаваме, да събираме балоните, капсулите, в които живеем и работим,  да прескачаме оградите между нас, да се отворим едни към други“ – допълни Мария Петкова.

„Човекът е единственото разказващо същество на този свят“ каза Найо Тицин и допълни защо е важно да разказваме. „Хората от НПО сектора са скромни хора и не си дават сметка, че в днешно време 50 процента от работата е това, което вършиш, а другата е „продажбата“ на това, което правиш, как ще се лансираш, как ще се заявиш пред публиката. Прекрасно е да помагаш, но за да се чуе посланието ти, повече хора трябва да разберат за твоята дейност, трябва да разказваш човешки. Невъзможността да разказваш какво правиш те обрича на капсулация“.

Райна Гаврилова
подкрепи същата теза с думите, че в съвременния свят всички ние сме  на пазар и състезание на идеи и ако ти не заявиш своята идея състезателно, а чакаш някой да дойде да те открие, това е рецепта за изолация. Тя допълни, че гражданските организации не трябва да забравят, че историите за човека са в центъра на комуникацията. „Тези човешки текстове от една страна трябва да информират, а от друга в тях да има емоционална „въдичка“, която да те закачи и да останеш с текста до края, да те докосне“ – сподели тя. 

Георги Генчев сподели, че годишно на НПО Портала се публикуват над 2000 авторски текста на граждански организации и екипът на Портала вижда как добрите, човешките текстове винаги имат по-добър живот – повече се четат, повече се харесват и споделят. При това без да се полага някакво допълнително усилие да се популяризират.
…..

Можете да се запознаете и с текстовете на победителите в предишните шест издания на конкурса:

Видео заснемането е осъществено с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, по проект „Ngobg.info: Медията на българските граждански организации“, които се изпълнява от Фондация ПАЦЕП. Цялата отговорност за съдържанието му се носи от Фондация ПАЦЕП и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Оператора на Фонд Активни граждани България.Сходни публикации

Онлайн събитие „Training needs of officials and professionals involved in the individual assessment of children victims of

Онлайн събитие „Training needs of officials and professionals involved in the individual assessment of children victims of crime''

Радваме се да споделим с вас провеждането на 5-о онлайн събитие ,, Нуждата от обучение на длъжностни лица и професионалисти в

Дигитални комуникатори - Гласът на организациите с мисия

Дигитални комуникатори - Гласът на организациите с мисия

В този разговор ще ви запознаем с DigiComs - социален бизнес модел, който си поставя за цел да изгради специалисти в

Включи се в онлайн обучението „Маркетинг за НПО - стратегия, ползи и привличане на финансиране”

Включи се в онлайн обучението „Маркетинг за НПО - стратегия, ползи и привличане на финансиране"

Обучението е специално разработено в помощ на представители на НПО и граждански активни хора. В рамките на 20 часа, участниците