English   14189 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Премиера на филма „Софийски коледари"

 
 

Проектът „Софийски коледари“ е инициатива на НЧ „Васил Левски 1928“ подкрепена от Столична програма „Култура“. Той има за цел да съживи едно забравено от столичани нематериално културно наследство – коледуването. Чрез проучване с помощта на експерти бяха издирени и записани 10 характерни за София и околностите коледарски песни със съпровод на тъпан и гайда. Създадената по проекта коледарска група разучи и записа песните в аудио формат. За по-точно пресъздаване на обичая бе заснет и филм, който включва характерните благословии и ритуали. Във филма участва и  проф.Венцислав Димов - Ръководител на изследователската група „Етномузикология“ в Институт за изследване на изкуствата към БАН, който разказва интересни факти за произхода на коледуването и спецификите за шопския край. Коледарите са облечени в характерните за шопската фолклорна област носии и яморлуци. За да може песните да достигнат до хората и да бъдат разучени освен филма създадохме и „Дигитален наръчник на коледаря“, който да се разпространява безплатно и ще бъде от помощ на бъдещите коледари.

В проекта участват като консултанти:

Илияна Найденова – музикален педагог, изследовател на шопкия фолклор,

Георги Величков – музикант, корепетитор, музикален редактор в БНР.

Даниел Спасов – изпълнител на фолклорни песни и продуцент в БНТ.

Групите за народните танци в София преживяват истински ренесанс в последните години. Школите са пълни с хора, които се опитват да изграждат общност около културните ценности, които споделят. Съхраняват се българските танцови традиции, но изворите за коледуването са „пресъхнали“. Ролята на проекта „Софийски коледари“ е да изиграе това свързващо звено между местните общности имащи отношение към народните танци и традиции, и липсата на информация как може да се организира една коледарска група. Създадените културни продукти в рамките на проекта ще запълнят точно тази липсваща информация и ще са своеобразен наръчник за запазване на нематериалното културно наследство – коледуването!

Филмът ще бъде промотиран на 1-ви декември 2021 г. във фейсбук страницата на читалището: https://www.facebook.com/Vasil.Levski.1928

След това заедно с наръчника ще бъде достъпен на интернет страницата: https://vasillevski1928.com/

 и youtube канала: https://www.youtube.com/channel/UCQ-N2CqYNXzyq70YczZnO6Q

 

Публикувано от:

Васил Левски1928

Сходни публикации

Как успешно да интегрираме игрови елементи в читалищните инициативи?

Как успешно да интегрираме игрови елементи в читалищните инициативи?

През септември и октомври Платформа АГОРА проведе сесии на уебинара „Създаване на собствено съдържание. Геймификация" по проект

Европейският проект „Откриване на европейски съседи в третата възраст” (ДЕНТА) – чрез интервюта, видеа, хронология на събитията

Европейският проект „Откриване на европейски съседи в третата възраст” (ДЕНТА) – чрез интервюта, видеа, хронология на събитията и оживен обмен

В рамките на партньорски проект по програма Еразъм + „Откриване на европейски съседи в третата възраст" (ДЕНТА) 8 организации

Обмен на опит между читалища за дигитализация

Обмен на опит между читалища за дигитализация

През август 2021 г. Платформа АГОРА проведе три тематични уебинара на тема „Дигитализация“ в рамките на проекта „ДАР -