English   14189 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Дигитални комуникатори - Гласът на организациите с мисия

 
Дигитални комуникатори - Гласът на организациите с мисия

В този разговор ще ви запознаем с DigiComs - социален бизнес модел, който си поставя за цел да изгради специалисти в дигиталната комуникация на каузите и активизма и да ги свърже с работещите професионалисти в организациите с мисия.

Кои са организациите с мисия - НПО, социални предприемачи и социални бизнеси, граждански инициативи, всички, хванали се да променят света към по-добро. Общото между тях е обвързаността им с конкретна кауза и това, че много често те са фокусирани върху постигането на своята социално значима мисия и невинаги съумяват да представят себе си, своите битки и постижения пред широката общественост.

Дигиталните комуникатори на Impact Drive са насреща, за да подкрепят организациите в гражданския сектор именно в този аспект от работата им – да създават съдържание за комуникационните нужди на отделна инициатива или проект по професионален и издържан начин и при зачитане на водещите за конкретната кауза принципи.

Участвайте в разговора, за да разберете подробности:
  • за модела ни работа
  • за предстоящия DigiComs онлайн курс
  • какво ни свързва и защо DigiComs е за вас
Срещнете се с лекторите в курса и с участниците, които вече са го преминали и успешно се развиват като дигитални комуникатори.

  • Кристина Йорданова, дигитален комуникатор, завършила пилотното издание на DigiComs онлайн курс 2021 г.
Кристина е част от НПО сектора. През 2012г. започва работа във Фондация „Български център за джендър изследвания – клон Хасково“ и Фондация „ХиД Джендър Перспективи“, където работата й е свързана основно с изготвянето и управлението на проекти и комуникиране на каузите на двете организации. През 2019г. участва в учредяването на Фондация ХАЛО 2019, чиито управител е и до днес. Основните теми, по които работи през последните години са свързани с налагане на добри практики за комуникация и сътрудничество между хората и институциите, опазване на околната среда и популяризиране на културното и историческото наследство на Хасково и региона. Кристина вярва, че пътят към развитието на местните общности преминава през активното гражданско участие, а социалните неравнества и гражданската апатия я мотивират да работи още по-усърдно.

  • Михаела Ангелова, дигитален комуникатор, завършила пилотното издание на DigiComs онлайн курс 2021 г.
Психолог, Предприемач и Обучител. Бакалавър по Културология и две магистърски степени по Мениджмънт за организационно съвършенство и Психология на здравето. Професионален опит в индивидуални и групови консултации, обучения по личностно развитие. В процес на придобиване квалификация за психотерапевт в Семейна терапия. Михаела е доброволец към Emprove, която работи в подкрепа на жени, преживяващи насилие. Създава статии и обучения за част от събитията на организацията. Съсъздател на инициативата „ A day to remember” с любезното съдействие на Български фонд на жените.

  • Деяна Драгоева, Via Civic - DigiComs лектор
Доктор по "Обществени комуникации и информационни науки“, хоноруван преподавател по "Творческо писане“ с фокус към детски и младежки аудитории. Притежава повече от 18 години опит като сценарист, създател на съдържание в различни форми и формати, предназначени за телевизия, онлайн и други канали за разпространение. Писател, редактор и човек на словото.

Натрупва богат опит в гражданския сектор като създател и управляващ успешна неправителствена организация Виа Сивик, предоставяща иновативни обучения в областта на предприемачеството, личностното и професионално развитие, дигитален сторителинг и др.

Професионален консултант по теми свързани с медийната грамотност, управление на комуникациите, ефективно използване на медия микса, създаване на съдържание, творческо писане и др.
  • Теодора Иванова-Вълева, Impact Drive - DigiComs лектор
Професионалният ѝ живот от много време е свързан с управленито на проекти и организационно развитие, както и дизайн и управление на грантови схеми и програми. Работи за кратко в публичната власт и в частното управленско консултиране, но намира страст и смисъл в работата в неправителствения сектор и хората, работещи за каузи. Силно се интересува от това как те да бъдат ефективни, въздействащи и успяващи в мисиите си. Дейността и в подкрепа на организациите е свързана с участие в проекти, менторство, помощ при създаването на фъндрейзинг и бизнес планове, организационни, комуникационни и управленски стратегии, лекции, консултиране и други.

Срещата ще модерира Веселина Панайотова, Impact Drive и експерт бизнес развитие в проект "DigiComs - гласът на организациите с мисия", финансиран от фондация Български фонд на жените.

>> Към събитието - https://www.facebook.com/events/274115107866747?ref=newsfeed

Публикувано от:

Фондация Импакт Драйв

Сходни публикации

Уебинар - представяне PAI PLUS ”ВЪПРОСНИК ЗА КЛИНИЧНА ОЦЕНКА НА ЛИЧНОСТТА”

Уебинар - представяне PAI PLUS "ВЪПРОСНИК ЗА КЛИНИЧНА ОЦЕНКА НА ЛИЧНОСТТА"

Фондация "Хестия" Ви кани да вземете участие в уебинара, посветен на представянето на PAI Plus Въпросник за клинична оценка на

Обучение за социални иноватори

Обучение за социални иноватори

ИДЕЯТА Обучението има за цел да подчертае ролята на гражданските организации и младите хора при създаването и прилагането на

За каузите и комуникациите или DigiComs онлайн курс е вече в своя втори сезон

За каузите и комуникациите или DigiComs онлайн курс е вече в своя втори сезон

DigiComs онлайн курс на фондация Импакт Драйв е пресечната точка на комуникацията и каузите – концепцията му стъпва на нуждите