English   14189 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Онлайн събитие „Training needs of officials and professionals involved in the individual assessment of children victims of crime''

 
Онлайн събитие „Training needs of officials and professionals involved in the individual assessment of children victims of

Радваме се да споделим с вас провеждането на 5-о онлайн събитие ,, Нуждата от обучение на длъжностни лица и професионалисти в индивидуалната оценка на деца жертви на престъпление'' организирано от проекта E-PROTECT II.

По време на онлайн събитието ще имате възможност да задавате въпроси и обсъждате теми с интернационални експерти свързани с 5-а глава от Методологията на проекта и по-конкретно индивидуалната оценка на нуждите на деца, жертви на престъпление.

Онлайн събитието ще започне в 10.00 ч.

Ако искате да се присъедините, попълнете листа за участие: https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZwofuGqp...


Сходни публикации

Уебинар - представяне PAI PLUS ”ВЪПРОСНИК ЗА КЛИНИЧНА ОЦЕНКА НА ЛИЧНОСТТА”

Уебинар - представяне PAI PLUS "ВЪПРОСНИК ЗА КЛИНИЧНА ОЦЕНКА НА ЛИЧНОСТТА"

Фондация "Хестия" Ви кани да вземете участие в уебинара, посветен на представянето на PAI Plus Въпросник за клинична оценка на

Обучение за социални иноватори

Обучение за социални иноватори

ИДЕЯТА Обучението има за цел да подчертае ролята на гражданските организации и младите хора при създаването и прилагането на

За каузите и комуникациите или DigiComs онлайн курс е вече в своя втори сезон

За каузите и комуникациите или DigiComs онлайн курс е вече в своя втори сезон

DigiComs онлайн курс на фондация Импакт Драйв е пресечната точка на комуникацията и каузите – концепцията му стъпва на нуждите