English   14189 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Проектът „Силен старт за децата със специфични потребности“ получи близо 25 000 лева от кампанията „Избери, за да помогнеш“ 2021

 
 
Фондация „За Нашите Деца“ беше сред 15-те значими каузи, включени в тринадесетото издание на кампанията на Райфайзенбанк (България) ЕАД – „Избери, за да помогнеш“. Подкрепата, която проектът ни „Силен старт за децата със специфични потребности“ набра, е в размер на 24 707 лева. 17 720 лева от сумата е дарение от банката, а 7 287 лева е дарението от нейни служители. Платформата за дарения https://izberi.rbb.bg/ беше активна за служителите на банката от 8 ноември до 21 декември 2021, а за външната публика тя остава отворена до 30 януари 2022.

Проектът ни „Силен старт за децата със специфични потребности“ е насочен към деца, нуждаещи се от специализирани дейности за стимулиране на развитието им поради увреждане, недоносеност, заболяване, трудности в развитието и деца в ранна възраст с обучителни затруднения, с тревожни и депресивни разстройства, аутизъм, дефицит на вниманието, психомоторна възбуда. С реализацията на този проект ще бъде закупено допълващо оборудване в залата по психомоторика и ще се проведат специализирани терапевтични дейности за деца с трудности и проблеми в развитието.

За да отговорим качествено на нуждите на тези деца и техните семейства, през 2020 създадохме Център за обществена подкрепа „Щастливо детство“ и Дневен център „Развитие“. Работата на експертите в тях дава активна и стимулираща подкрепа на малки деца със специфични потребности, за да растат пълноценно и хармонично, а техните родители и хората в родителска роля добиват увереност, че полагат най-добрата грижа за децата.

Благодарение на дарената сума децата и специалистите ще могат да подобряват постигнатите резултати, като използват развитийните и терапевтични възможности, които предоставя допълващото оборудване в залата по психомоторика -меките модули, тактилните дискове, сензорната пътека, батутът, тежкото одеяло. С тяхна помощ ще се прилагат иновативни подходи и терапевтични методи за постигане на баланс, координация, комплексна сензорна стимулация, пространствена ориентация, творческо изразяване, включване в обща игра. Работата включва родителите и предоставящите грижа, чиито способности, да подкрепят децата си в ежедневието, са ключови за постигане на напредък в детското развитие.

Набраните средства ще осигурят и специализирани терапевтични индивидуални дейности за деца с трудности и проблеми в развитието, включително психомоторни занимания в залата по психомоторика, както и допълващи групови дейности. С децата ще се работи по индивидуален план с логопед, психолог, специален педагог, рехабилитатор, за да се стимулира и укрепи детето и да се създаде развиваща семейна среда. Така специалистите ни ще подобряват когнитивното развитие, двигателните и говорните умения, пространствената ориентация и координация на собственото тяло, психо-емоционалното състояние, способността за общуване и себеизразяване. Заниманията ще допринесат за повишаване на самостоятелността на децата с увреждания и специфични потребности при изпълняване на всекидневни дейности, за подобряване на качеството на живот и изграждане на увереност за справяне с предизвикателствата на израстването. А чрез социализиращите дейности децата ще могат да общуват с връстници, да се забавляват и придобиват нови знания и умения. Всичко това улеснява процеса на интегриране и адаптация в детски градини и училища и доближава децата със специфични потребности до връстниците им.

Дарителската кампания „Избери, за да помогнеш“ на Райфайзенбанк (България) стартира през 2009. Оттогава ръководството и служителите на банката подкрепят общественозначими каузи в четири направления: здравеопазване, социална сфера, култура и образование, екология, споделяйки вярата, че заедно допринасят за повече здрави деца, обгрижени възрастни хора, съхранени български традиции и опазени природни забележителности.


Публикувано от:

За Нашите Деца

Сходни публикации

254 стипендии предостави фонд „За децата на герои” през 2021 г.

254 стипендии предостави фонд „За децата на герои” през 2021 г.

През 2021 г. фонд „За децата на герои” е изплатил 254 стипендии на 25 деца, на обща стойност 127 000 лева. Фондът предоставя еже

Знаем ли всичко да дарителството?

Знаем ли всичко да дарителството?

Какви са данъчните облекчения за една компания, ако тя дарява на НПО в сферата на образованието?Кои компании даряват на гражданс

27 двойки с репродуктивни проблеми получиха подкрепа от BILLA България в пътя към мечтаното родителство

27 двойки с репродуктивни проблеми получиха подкрепа от BILLA България в пътя към мечтаното родителство

11 бебета са родени през 2021 г., в резултат на съвместната иниациатива с Фондация „Искам бебе“, за която компанията дари над