English   14239 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Информационен бюлетин „Интеграция на бежанци в България: Възможности за развитие“ за периода октомври – декември 2021 г.

 
Информационен бюлетин „Интеграция на бежанци в България: Възможности за развитие“ за периода октомври – декември 2021 г.

Представяме на вашето внимание Информационен бюлетин „Интеграция на бежанци в България: Възможности за развитие“ за периода октомври – декември 2021 г.     

Изданието е налично онлайн.

В изданието ще намерите информация по следните теми:

 • Статистика за предоставената международна закрила в България за периода януари -  ноември 2021*
 • Глобален контекст за ситуацията с бежанците
 • Национален форум „Заедно пишем новите истории на интеграция на бежанците в България“

РАЗВИТИЕ НА ПОЛИТИКИТЕ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ
 • Съвместно създаване на манифест за интеграция на бежанците в България
 • Градска програма за партньорство на ЕС за включване на мигранти и бежанци
 • Европейският план за действие за   интеграция и приобщаване - една година по-късно.
ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА БЕЖАНЦИТЕ В ЕС

УЧАСТИЕ НА БЕЖАНЦИТЕ В ПРОЦЕСА НА ВЗИМАНЕ НА РЕШЕНИЯ И ПАРТНЬОРСТВА С ОБЩНОСТИТЕ
 • Финал на Проучването на нуждите на търсещите и получилите международна закрила по пол, възраст и социална група
 • Бежанският консултативен съвет като самостоятелна и независима неправителствена организация
 РАЗВИТИЕ НА КАПАЦИТЕТА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА БЕЖАНЦИ НА МЕСТНО НИВО
 • Бюро за информация и услуги за чуждестранни граждани - проследяване на развитието
 • Награди за отговорни работодатели на бежанци и мигранти 2021
ИНТЕГРАЦИЯ НА БЕЖАНЦИ И ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ
 • Стартъп инкубатор - бежанците като успешни предприемачи
МОСТ МЕЖДУ КУЛТУРИТЕ
 • Среща между гражданите и бежанците: Вкусът на Близкия изток

 

Сходни публикации

Програма с дейностите през август Бюрото за информация и услуги за чуждестранни граждани

Програма с дейностите през август Бюрото за информация и услуги за чуждестранни граждани

Бюрото за информация и услуги за чуждестранни граждани в София представя на вашето внимание Програма с дейностите за месец

35 тона хуманитарна помощ за пострадалите от конфликта в Украйна ще пристигне у нас

35 тона хуманитарна помощ за пострадалите от конфликта в Украйна ще пристигне у нас

На 15 август 2022 г. (понеделник) в 15:00 ч. на ВИП Терминала на летище София председателят на Българския Червен кръст акад.

Клубът за култура „Оранта“ ще помага на украинските жени, които живеят в България

Клубът за култура „Оранта“ ще помага на украинските жени, които живеят в България

Предвижда се осигуряване на подкрепа от психолози, юристи, медицински специалистНовооткритият клуб за култура „Оранта“ към