English   14262 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Покана за участие в международен младежки обмен „Learning to be a citizen!"

 
Покана за участие в международен младежки обмен „Learning to be a citizen!”

Искате ли да сте част от международна група младежи и заедно с тях да разберете как можете да участвате в живота на общностите в Европейския съюз?  Искате ли да създадете партньорства и приятелства с млади хора от Румъния, България, Гърция, Италия, Северна Македония и Испания? Да се научите как ефективно да използвате социалните медии за граждански кампании? 

Ако да, включете се в обучението „Да се научим как да бъдем граждани“ , което ще се проведе от 15 до 24 март 2022 в живописното градче Бущени, област Прахова, Румъния. Достатъчно е да заявите своето желание на ел. адрес office@paralel-silistra.net и да посочите на какво ниво владеете английски език. Ще получите допълнително и информационен пакет! Очакваме ви! 

Младежкият обмен е финансиран от програма Еразъм+ по проект „ Да се научим как да бъдем граждани“, който се координира от Egal Acces, Румъния в партньорство със СНЦ „Паралел-Силистра“ - България, Institute of YouthPower-Хърватска, Green Spirit - Гърция, Association JOINT - Италия, SFERA Macedonia - Северна Македония, Asociación Juvenil Almenaras – Испания. Допустимите разходи се поемат от организаторите.  

За повече информация adrian.calugaru@gmail.com


Публикувано от:

СНЦ "Паралел-Силистра"

Сходни публикации

Конкурс за STEAM учебни ресурси в предучилищен и начален етап на образование

Конкурс за STEAM учебни ресурси в предучилищен и начален етап на образование

Сдружение „Център за творческо обучение” обявява конкурс за учебни материали в направление STEAM за предучилищен и начален етап

Nexo започва обучение на 210 български учители в национална образователна програма „Код: Бъдеще”

Nexo започва обучение на 210 български учители в национална образователна програма „Код: Бъдеще”

Мащабната безплатна инициатива стартира с преподаватели от 71 населени места, които ще предадат знанията си на над 5,000

Подкрепяме българските учители с „Код: Бъдеще“

Подкрепяме българските учители с „Код: Бъдеще“

Един за всички, всички за … да направим програмирането достъпен език!През септември 2022 година три различни в своята дейност,