English   14231 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Покана за участие в международен младежки обмен „Learning to be a citizen!"

 
Покана за участие в международен младежки обмен „Learning to be a citizen!”

Искате ли да сте част от международна група младежи и заедно с тях да разберете как можете да участвате в живота на общностите в Европейския съюз?  Искате ли да създадете партньорства и приятелства с млади хора от Румъния, България, Гърция, Италия, Северна Македония и Испания? Да се научите как ефективно да използвате социалните медии за граждански кампании? 

Ако да, включете се в обучението „Да се научим как да бъдем граждани“ , което ще се проведе от 15 до 24 март 2022 в живописното градче Бущени, област Прахова, Румъния. Достатъчно е да заявите своето желание на ел. адрес office@paralel-silistra.net и да посочите на какво ниво владеете английски език. Ще получите допълнително и информационен пакет! Очакваме ви! 

Младежкият обмен е финансиран от програма Еразъм+ по проект „ Да се научим как да бъдем граждани“, който се координира от Egal Acces, Румъния в партньорство със СНЦ „Паралел-Силистра“ - България, Institute of YouthPower-Хърватска, Green Spirit - Гърция, Association JOINT - Италия, SFERA Macedonia - Северна Македония, Asociación Juvenil Almenaras – Испания. Допустимите разходи се поемат от организаторите.  

За повече информация adrian.calugaru@gmail.com


Публикувано от:

СНЦ "Паралел-Силистра"

Сходни публикации

Международен проект за разпространение на демократично образование

Международен проект за разпространение на демократично образование

След едногодишно договаряне на обхвата и средствата, Общност за демократично образование, заедно с партньори от Белгия, Италия,

Минифест (не)Възможното образование

Минифест (не)Възможното образование

След 2-годишно прекъсване "Фестивал (не)Възможното образование" предоставя три материала от колекцията си документални филми за

Реализирайте Ваша идея за събитие по програмиране с конкурса на европейската инициатива „Запознайте се и програмирайте”

Реализирайте Ваша идея за събитие по програмиране с конкурса на европейската инициатива „Запознайте се и програмирайте"

От 8-и юни до 14-и септември 2022 година е отворен конкурсът за участие в най-голямата европейска инициатива за дигитално