English   14359 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Каритас София” и „Съвета на жените бежанки в България“ с нов съвместен проект за подкрепа на лица, търсещи международна закрила в България

 
 

„Каритас София” и „Съвета на жените бежанки в България“ проведоха откриващо събитие по проект за подкрепа на търсещи международна закрила в България с фокус върху непридружени малолетни и непълнолетни лица.

На 31.03.2022 г. се проведе откриващо събитие по проект „Подкрепа за бъдеще“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм, програма „Вътрешни работи“.

Представени бяха целите на проекта, както и планираните дейности от съответните екипи. Работата ще бъде в следните направления: достъп до услуги със специален фокус върху непридружени малолетни и непълнолетни; детско развитие и неформално образование с фокус върху непридружени малолетни и непълнолетни; кариерно ориентиране и личностно развитие; активно участие и културна ориентация; информираност и публичност.

С много визуални материали от досегашния опит на двете организации бяха споделени резултати, практики и постижения от работата до момента.

Услугите по проекта се предоставят на търсещите закрила и на непридружените малолетни и непълнолетни в Сигурните зони в регистрационно-приемателните центрове на Държавна агенция за бежанците в София и Харманли, както и в Център за интеграция на бежанци и мигранти "Св. Анна" на Каритас София.

В срещата участваха близо 60 души, представители на двете организации,  Програмния оператор, институции с отношение към темата, партньорски организации, журналисти и доброволци.

Размерът на  финансирането на двугодишния проект е 899 103,21 евро.

Програмен оператор:  Министерство на вътрешните работи, дирекция „Международни проекти”

За Каритас София
Боян Йотов – ръководител на проекта
boyan.yotov@caritas-sofia.org

Източник: Каритас София

Сходни публикации

Ирландецът Джейми Мак Доналд разкрива анатомията на песента

Ирландецът Джейми Мак Доналд разкрива анатомията на песента

На 23 ноември 2023 г. Джейми Мак Доналд, Rockschool.bg и Мулти култи организираха едно специално музикално събитие – Анатомията

В Стара Загора беше реализиран проект в подкрепа на украински бежанци

В Стара Загора беше реализиран проект в подкрепа на украински бежанци

В Стара Загора беше осъществен проектът „Модели за справяне с бежанската криза, свързана с търсещите закрила от войната в

„Глухо лидерство: гражданско и професионално овластяване на глухата общност”

„Глухо лидерство: гражданско и професионално овластяване на глухата общност”

Имаме удоволствието да Ви поканим на заключителна пресконференция на тема „Глухо лидерство: гражданско и професионално