English   14294 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Каритас София” и „Съвета на жените бежанки в България“ с нов съвместен проект за подкрепа на лица, търсещи международна закрила в България

 
 

„Каритас София” и „Съвета на жените бежанки в България“ проведоха откриващо събитие по проект за подкрепа на търсещи международна закрила в България с фокус върху непридружени малолетни и непълнолетни лица.

На 31.03.2022 г. се проведе откриващо събитие по проект „Подкрепа за бъдеще“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм, програма „Вътрешни работи“.

Представени бяха целите на проекта, както и планираните дейности от съответните екипи. Работата ще бъде в следните направления: достъп до услуги със специален фокус върху непридружени малолетни и непълнолетни; детско развитие и неформално образование с фокус върху непридружени малолетни и непълнолетни; кариерно ориентиране и личностно развитие; активно участие и културна ориентация; информираност и публичност.

С много визуални материали от досегашния опит на двете организации бяха споделени резултати, практики и постижения от работата до момента.

Услугите по проекта се предоставят на търсещите закрила и на непридружените малолетни и непълнолетни в Сигурните зони в регистрационно-приемателните центрове на Държавна агенция за бежанците в София и Харманли, както и в Център за интеграция на бежанци и мигранти "Св. Анна" на Каритас София.

В срещата участваха близо 60 души, представители на двете организации,  Програмния оператор, институции с отношение към темата, партньорски организации, журналисти и доброволци.

Размерът на  финансирането на двугодишния проект е 899 103,21 евро.

Програмен оператор:  Министерство на вътрешните работи, дирекция „Международни проекти”

За Каритас София
Боян Йотов – ръководител на проекта
boyan.yotov@caritas-sofia.org

Източник: Каритас София

Сходни публикации

Проект „Протегната ръка за бежанците от Украйна”

Проект „Протегната ръка за бежанците от Украйна"

Основна цел на проекта, е да подкрепим бежанците от Украйна за това да се възстановят и подготвят за самостоятелен живот в Бълга

Социално отговорни за интеграция

Социално отговорни за интеграция

Успешният път за намиране на решения винаги включва сътрудничество между всички заинтересовани страни. АРС, съвместно с Инвест

Афганистански кулинарен курс със Сара (вход свободен)

Афганистански кулинарен курс със Сара (вход свободен)

Опитвали ли сте афганистанска кухня? Тя е ароматна и силно повлияна от персийската, индийската и средноазиатската, като някои