English   14222 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Покана за участници за обучение „New Media 4 Lifelong Learning" в с. Лозен, 15-21 май 2022 г.

 
 

Дати на проекта: 15-21 май 2022 г.

Място: с. Лозен, в близост до София

Champions Factory предлага възможност за участие в обучение по проект "New Media 4 Lifelong Learning", който цели да подобри уменията на участниците за работа с хора, чрез използване на новите медии и технологии. 

Създаване и използване на различни социални медии, създаване на собствен блог, споделяне на снимки, създаване на видео и др. са част от инструментите, които ще бъдат представени на участниците по време на работилници, дискусии и практики.

Търсят се 2-ма пълнолетни участника с интерес по темата на проекта. 

Участващи държави: България, Полша, Гърция и Словения

Тази възможност се организира в рамките на програма Еразъм+ и са покрити настаняване и храна. Селектираните участници следва да заплатят такса принос: 20 евро. Таксата покрива оперативни, административни и подготвителни дейности на  организацията.

Форма за кандидатстване: https://goo.gl/forms/bKQ5CTPKJ6VxzcAT2
За контакт: mihaela@championsfactory.bg

Повече информация за проекта:

“New Media 4 Lifelong Learning” main aim is to equip educators with knowledge, skills
and attitudes needed for working with seniors and adult learners through using new media in
lifelong learning process in order to react on modern challenges and encourage social change. This information is only for the C2 Short term joint staff training event “Communication without borders: how to build intergenerational dialogue” , which will be held in Bulgaria in the period 15-21 May 2022 and aims to Create а Manual for Intergenerational Dialogue between seniors and their families. Target audience are staff members of the organisations from Poland, Slovenia, Greece, and Bulgaria.
The educational methodology will employ Non-Formal Education in connection with Intergenerational Dialogue instruments.

Публикувано от:

Чемпиънс Фактори

Сходни публикации

Кандидатствай за Европейска награда за качество в младежкото доброволчество до 15 май 2022 г.

Кандидатствай за Европейска награда за качество в младежкото доброволчество до 15 май 2022 г.

Организации от България, участващи в координирането и управлението на младежки доброволчески проекти и/или дейности, могат да

Бъди фасилитатор на обучение по Еразъм+, с. Лозен, 15-21 май 2022 г.

Бъди фасилитатор на обучение по Еразъм+, с. Лозен, 15-21 май 2022 г.

Champions Factory търси фасилитатор, който да подпомогне екипа на обучението по проект New Media 4 Lifelong Learning. Дати на