English   14231 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Как се развива творческата икономика на Дубай

 
 

През 2021 г. емирът на Дубай, шейх Мохамед бин Рашид Ал Мактум, представи публично Стратегия за развитието на творческата икономика на Дубай до 2025 г. Нейната основна цел е да „превърне Дубай в международен творчески хъб и в столица на творческата икономика до 2025 г.“. Творческите дейности, които документът обхваща, са: издателска дейност, писане, печатни и аудиовизуални медии като кино, музика и видео; артистични и творчески индустрии; културно наследство и музеи; исторически забележителности; архиви; значими културни събития; библиотеки; софтуерна индустрия и видеоигри; всички форми на дизайн.

Конкретните задачи, които емирството си поставя с прилагането на стратегията, са удвояване на:
 - приноса на творческите индустрии към БВП от 2,6 % през 2020 г. на 5 % през 2025 г.;
 - броя на творческите компании в емирството от 8300 през 2020 г. на 15 хиляди през 2025 г., както и на броя хора, ангажирани с творчески професии от 70 хиляди на 140 хиляди (по данни от 2019 г. населението на Дубай е 3 355 900 души).

Набелязаните мерки за постигането им включват: 
- създаване на нужните правови, инвестиционни и технически рамки за подкрепа на творческите общности;
 - предоставяне на гъвкави пакети от стимули, като например дългосрочни визи за талантливи творци и изграждането на творчески инкубатори, помагащи на общността да бъде в крачка с бързоразвиващите се технологии; 
- създаването на подходящ, мотивиращ климат за творците да генерират добавена икономическа стойност, чрез съчетаването на креативност с възможности за инвестиции, носещи значителна печалба.  
 
Във връзка с изпълнението на стратегията, емирството наскоро обяви активирането на Работна рамка за културна статистика. Тя очертава основните описания и класификации на дейностите в културния сектор и, според местните власти, напълно отговаря на международните стандарти и добри практики. По данни на ЮНЕСКО, с въвеждането ѝ, Дубай става и единственият град от Мрежата на творческите градове в региона на Близкия изток и Северна Африка, имащ действаща работна рамка за културна статистика. 

Като част от задействането на рамката за културна статистика, отделът за култура и изкуства на Дубай публикува и първото си подробно изследване върху културните и творческите индустрии, обхващащо периода от 2018 до 2020 г. Част от наблюденията на изследването посочват, че: 
- през периода се наблюдава стабилно увеличаване на броя творчески предприятия от 10 351 през 2018 г. до 14 771 през 2020 г.; 
- въпреки пандемията се наблюдава и увеличение на броя заети в сектора, като делът на културния сектор спрямо общата заетост в емирството е нараснал от 3,4 % през 2018 г. до 4,1 % през 2020 г.; 
- 98 % от творческите предприятия, регистрирани в Дубай, са микро и малки предприятия;
-  през 2019 г. се отчита повишение в добавената стойност към БВП на творческите индустрии, което обаче се понижава през 2020 г., заради пандемията. 
- най-голям принос към БВП от всички творчески индустрии имат дизайнът и творческите услуги, достигащ до 47,6 % през 2020 г. 

Изследването представя данни и за отделни подсектори като литература, сценични и визуални изкуства, кино и културно наследство. Пълният текст може да бъде изтеглен тук (на английски език).

Снимки: dubaiculture.gov.ae

#културниполитики e съвместна рубрика на Културна фондация А25 и Информационния портал за НПО. Нейната цел е да представя ключови решения, процеси и политики от България и света, от значение не само за професионалистите в сектора, но и за благоденствието на всички нас като граждани.

Културата не е лукс, а право и нужда на всеки, както и градивен елемент за справедливо, знаещо и можещо общество - ето защо да знаем какво се случва в нея и как се управлява тя, е съществено важно. Поради това, за да бъде от полза за своята аудитория, #културниполитики ще откроява и контекстуализира значимото и интересното на страниците на НПО портала и в неговия бюлетин.

През 2022 г. рубриката #културниполитики се осъществява по проект „А25/2022“, финансиран по програма „Едногодишен грант 2021" на Национален фонд „Култура“.

Публикувано от:

Културна фондация А 25

Сходни публикации

Отличихме авторите на конкурса „Граждански Будилник“ vol.5 на едноименния фестивал за изкуство и права

Отличихме авторите на конкурса „Граждански Будилник“ vol.5 на едноименния фестивал за изкуство и права

 „А усмивките и много ведрото настроение, които срещнах по време на целия фестивал, бяха най-впечатляващото нещо. Прекрасно е

Министерството на културата обявява сесия за финансиране на творчески проекти в областта на визуалните изкуства

Министерството на културата обявява сесия за финансиране на творчески проекти в областта на визуалните изкуства

Министерството на културата обявява сесия за финансиране на творчески проекти в областта на визуалните изкуства.МИНИСТЕРСТВО НА

Защо в момента външната културна политика е необходимост?

Защо в момента външната културна политика е необходимост?

На 24 юни “Voices of Culture” публикува най-новия си доклад, посветен през настоящата 2022 г. на международните културни