English   14231 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Научете как да създавате образователни ескейп стаи с инструментариума ELMET

 
 

Проектът ELMET използва образователни стаи на загадките за развитие на преносими умения. Използвайте инструментариума, за да научите как да създавате и прилагате образователни ескейп стаи - www.elmetproject.eu.

 ELMET е проект, финансиран по програма Erasmus+, който популяризира образователните стаи на загадките (Educational Escape Rooms) като иновативна методология за развитие на ключови компетентности, нужни на променящия се пазар на труда. Основната целева група са обучители и кариерни консултанти, които работят с възрасни обучаеми, особено с такива, които имат нужда от надграждане и актуализиране на уменията.

Какво представлява методът?

Образователните стаи на загадките са физически или онлайн пространства, в които обучаемите разполагат с ограничено време, за да преминат през предварително формулирани предизвикателства, по време на които развиват знания и умения. Сценариите и игрите се планират предварително, спрямо специфичните цели на обучението.

Сред различните типове игри, прилагани в обучението, образователните стаи на загадките се открояват с атрактивния си и ангажиращ подход, приложимост с разнородни групи обучаеми и в различен контекст. Това ги прави подходящи за развитие на широк спектър от умения – от природни науки, изкуства и др. образователни дисциплини - до преносими компетентности като умения за работа в екип, дигитални умения, решаване на проблеми и т.н.

Създаденият ELMET инструментариум включва пълен комплект от помагала, които улесняват създаването и прилагането на образователни ескейп стаи:

Обучителният курс включва четири обучителни модула, които подробно въвеждат в методиката на образователните стаи на загадките, съдържанието, загадките, нужните материали и ресурси. След всеки модул има куиз за проверка на наученото.

3 сценария за образователни стаи на загадките, предназначени за развитие на социални, дигитални и зелени умения, които могат да се разпечатат и използват във физическа среда, а също така са достъпни в дигитална версия.

Платформата съдържа Ръководство за създаване на дигитални стаи на загадките, а също и шаблон с богат набор от безплатни ресурси – игри, пъзели, кръстословици, шифри, генератори на улики (новини, билети, гласове и др.), с които обучителите сами могат да създадат свои онлайн образователни стаи на загадките.

В допълнение към курса има практически наръчник, който стъпка по стъпка обяснява процеса на създаване, прилагане, фасилитиране и оценка на ескейп стаите, с много полезни съвети и примери.

Всички материали са свободно достъпни на 4 езика, включително на български в сайта на проекта ELMET - www.elmetproject.eu

Проектът ELMET се изпълнява от международно партньорство с координатор Diputación Foral de Álava (Испания) и партньори Media Creativa (Испания), Университет на Тесалия (Гърция), Citizens in Power (Кипър) и Фондация на бизнеса за образованието (България).

За актуални новини и още полезни ресурси, следете Facebook страницата на инициативата.

Проект No: 2020-1-ES01-KA202-082685Сходни публикации

Международен проект за разпространение на демократично образование

Международен проект за разпространение на демократично образование

След едногодишно договаряне на обхвата и средствата, Общност за демократично образование, заедно с партньори от Белгия, Италия,

Минифест (не)Възможното образование

Минифест (не)Възможното образование

След 2-годишно прекъсване "Фестивал (не)Възможното образование" предоставя три материала от колекцията си документални филми за

Реализирайте Ваша идея за събитие по програмиране с конкурса на европейската инициатива „Запознайте се и програмирайте”

Реализирайте Ваша идея за събитие по програмиране с конкурса на европейската инициатива „Запознайте се и програмирайте"

От 8-и юни до 14-и септември 2022 година е отворен конкурсът за участие в най-голямата европейска инициатива за дигитално