English   14291 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Национални дни на неформалното образование с конференция - 13-15 октомври 2022 г.

 
 

ПОКАНА

Национални дни на неформалното образование

13-15 октомври 2022 г.
София

 
Националните дни на неформалното образование

са партньорска инициатива на над 30 български институции и организации от всички образователни сектори и степени, които развиват иновативни практики за неформално обучение и образование за учещи през целия живот от всички възрасти.

Програмата на Дните интегрира разнообразни събития и форуми, които целят да популяризират сред широк кръг публики постиженията и приносите на неформалното учене, обучение и образование в България.

Инициативата ще се реализира в периода: 13 - 15 октомври 2022 г.
 
Регионални дни на

неформалното образование, интегриращи събития и форуми на местно равнище – теренни визити и представяне на добри практики, кръгли маси, демонстрации, базари и др. /координирани центрове за подкрепа на личностното развитие/

Национална конференциs
 /с международно участие/

 на тема:
„Кризисни предизвикателства и пост-кризисни перспективи на неформал-
ното образование в България“

София, Ректорат на Софийски университет.
 
 Участие в инициативата могат да вземат, както организации и неформални екипи, така и физически лица с опит и интерес към сферата. Всеки участник и слушател в конференцията, ще получи сертификат.
 
 Онлайн заявка за участие в Националната конференция:
https://ncnfedu.com/регистрация/

Онлайн заявка за участие в Дните на неформалното образование:
https://ncnfedu.com/регистрация/

Информационна среща за участниците и организациите, които искат да се включат в националните и регионални дни на неформалното образование: 27.06.2022 г. в ZOOM ,
линк: https://us05web.zoom.us/j/84267806508?pwd=QU1pTEEwblU2K1gzcnRUSmFjQ09VZz09
Meeting ID: 842 6780 6508,  Passcode: z4J73J  Сходни публикации

Образователното събитие „Добрите практики на фокус 2023” разкрива добрите примери от български класни стаи и международния опит

Образователното събитие „Добрите практики на фокус 2023” разкрива добрите примери от български класни стаи и международния опит

Двудневният форум ще се проведе на 29 и 30 април в София и събира над 500 гости за вдъхновяващи презентации, практични

Какви са рисковете, когато споделям мои или чужди снимки (видеоурок)

Какви са рисковете, когато споделям мои или чужди снимки (видеоурок)

В рамките на кампанията „Дни на медийната грамотност 2023", Коалицията за медийната грамотност напомня да запознаем учениците и

Търсят се училищни проекти за подобряване мотивацията и уменията за учене на учениците

Търсят се училищни проекти за подобряване мотивацията и уменията за учене на учениците

До 10 май всички общински и държавни училища в страната могат да подават предложения. Отличените ще получат финансиране до 30