English   14231 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Представяне на изследване на Български фонд за жените

 
Представяне на изследване на Български фонд за жените
Знаете ли:
  • Кои са основните области на дейност на организациите, работещи в името на правата на жените, момичетата и уязвимите групи?
  • С какви предизвикателства се сблъскват при осъществяване на дейността си?
  • Кои според тях са най-значимите проблеми на жените в България?
БФЖ ви кани на онлайн представянето на доклада „Изследване на нуждите на организациите, работещи за правата на жените, момичетата и уязвимите групи в България“ на Български фонд за жените, за да узнаете отговорите на тези и още много въпроси.

Кога: 1 юли 2022 г. /петък/, от 11:00 ч.

Къде: Zoom.

Регистрирайте се за участие
и се присъеденете към събитието от този линк: https://us06web.zoom.us/.../reg.../WN_eXepmCGJR4mBIt_vymHyOg

Докладът обобщава резултатите от социологическо изследване, проведено сред организации и активистки групи от цялата страна, работещи за правата на жените, момичетата и уязвимите групи и за равнопоставеност на половете.

Изследването се състои от две части, като първата (количествена) част, проведена в периода март – април 2021 г., обобщава отговорите на 114 респондентки / респонденти на стандартизиран въпросник.

В рамките на втората (качествена) част, реализирана през юни-юли 2021 г., са анализирани проведените 39 дълбочинни интервюта с представителки / представители на организациите и активистките групи. Интервютата бяха осъществени с цел да задълбочат изведените данни от количественото изследване.

Докладът ще представят:
  • Леа Вайсова – ръководител и автор на проекта. Доктор по социология, гл. ас. в катедра "Социология", СУ. Нейните интереси са в областта на изследвания на социални движения и феминизъм.
  • Гергана Куцева – координатор и изследовател в рамките на проекта и заместник-директорка на Български фонд за жените.
  • Рада Еленкова – координатор и изследовател в рамките проекта и Програмна директорка в Български фонд за жените.
Очакваме ви на 1 юли /петък/ от 11:00 ч. на този линк: https://us06web.zoom.us/.../reg.../WN_eXepmCGJR4mBIt_vymHyOgСходни публикации

26 кандидатури бяха получени в Програма „Мисия: възможна“ на БФЖ

26 кандидатури бяха получени в Програма „Мисия: възможна“ на БФЖ

26 кандидатури получи БФЖ в конкурсната процедура за финансиране на организационна и административна устойчивост на

15-о издание на литературния конкурс „Море от думи”

Тази година всички кратки истории трябва да са свързани с темата „Младежите на преден план за равенство между

Бърза и ефективна защита на пострадалите от домашно насилие предлага Министерството на правосъдието

Бърза и ефективна защита на пострадалите от домашно насилие предлага Министерството на правосъдието

Осигуряване на бърза, ефективна и адекватна защита и подкрепа на пострадалите от домашно насилие лица или лица в риск, както и