English   14231 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Приключи Делфи проучването по проекта RRI LEADERS

 
Приключи Делфи проучването по проекта RRI LEADERS
В края на м. май приключи тримесечното проучване, тип Делфи, по проекта RRI LEADERS. От началото на януари 2022 г., партньорите по проекта подготвиха софтуер и дълбочинни въпросници, чрез които експерти в няколко области отразиха своето мнение по ключови теми, свързани с политики на Столична община. Над 40 експерта - представители на местни власти, академия, бизнес, НПО, в областите подкрепа за иновации, дигитален преход, младежка заетост и предприемачество, и устойчиво градско развитие се включиха в 3-те сесии на Делфи проучването.

Над 190 индивидуални отговора бяха получени в трите сесии и обобщени по няколко критерия. По голяма част от въпросите и твърденията се получиха консенсусни отговори, други бяха оценени с различна степен на съгласие или напълно отхвърлени.

За да се валидират тези резултати, АРС и Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ организират събитие по метода на „световно кафене“ на 27 юни в СофияЛаб. Очакваме от участниците да дадат своите идеи кои приоритети и мерки да залегнат в трансформативната визия по четирите политики за дългосрочното развитие на Столична община в следващите десет години.Сходни публикации

Годишен отчет на Хабитат България за 2021 г.

Годишен отчет на Хабитат България за 2021 г.

Фондация „Подслон за човечеството” (Habitat for Humanity Bulgaria) е организация с нестопанска цел, чиято мисия е да работи за

„Световно кафене“ валидира резултатите от ДЕЛФИ проучването по проекта RRI LEADERS

„Световно кафене“ валидира резултатите от ДЕЛФИ проучването по проекта RRI LEADERS

На 27 юни 2022г. АРС и фондация „Приложни изследвания и комуникации“ организираха събитие по проекта RRI LEADERS, чиято цел