English   14359 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
ФРГИ провежда кампания в подкрепа на неправителствените организации у нас

 
ФРГИ провежда кампания в подкрепа на неправителствените организации у нас


Фондация "Работилница за граждански инициативи" стартира кампания в подкрепа на гражданските организации в страната. Инициатива "Ние виждаме, за да разбираш ТИ" цели да повиши доверието на хората към НПО сектора, да информира гражданите кои са онези организации, които защитават техните права и как осигуряват по-добра среда за комуникация между държавата и хората. Официален медиен партньор на кампанията е Информационен портал за НПО в България

Научете повече в сайта на инициативата: https://civilsector.net