English   14320 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Международно обучение по методите на Art of Hosting

 
 

Защо участието е още по-важно сега?
 
Как културата на сътрудничество, основана на диалог може да ни помогне да навигираме все по-несигурното бъдеще?

Много от нас си задават фундаментални въпроси в сегашния момент на несигурност и комплексност. Как да постигаме резултати, като същевременно запазваме и изграждаме смислени взаимоотношения? Как поддържаме баланс между личното и професионалното докато постигаме реално въздействие в системите, които работим? Когато търсим решения на многопластови предизвикателства, сме изправени пред ежедневен парадокс. 

От една страна знаем, че имаме нужда от повече сътрудничество и споделяне на знания, за да се справим с кризите, но от друга се страхуваме от неизвестното и често реагираме като фрагментираме и продължаваме да правим това, което винаги сме правили, въпреки че то не ни служи вече. В екипите и общностите ни все още липсват умения за колективно осмисляне и умно действие в такива условия на непридвидимост и комплексност. Сегашният момент дава и много възможности за смислена промяна, нови организационни практики, по-добри взаимоотношения и разделяне с остарели и дори вредни структури и процеси. 

Сега, когато обръщаме нова страница след няколко години на изолация и ограничения, хората активно търсят повече свързване и ангажиране в екипите и общностите си. Вече знаем, че като продължаваме да работим по опростен, линеен и йерархичен начин, това няма да доведе до растеж и благоденствие на организациите и екипите. Намираме се в изключително подходящ момент за изследване на силата на участието и сътрудничеството. 

От опит знаем, че диалогът създава условия и пространство за откриване на нови решения и възможности. Когато работим с различията по градивен начин, превключваме отвъд мисленето тип “за и против”, което често блокира възможността да намираме иновативни подходи към проблемите. Смислените и автентични партньорства (дори между необичайни “играчи”) ни позволяват успешно да навигираме все по-комплексните предизвикателства като чрез споделяне на знания и умения достигаме до колективна интелигентност. 

За обучението

Това обучение събира екип с дългогодишен опит в създаването на култура на сътрудничество чрез развиване на практики за провеждане на смислени разговори, които водят до качествено нови резултати. Самите ние постоянно изследваме темата и експериментираме с различни модели на съвместна работа. Опитът ни включва работа с големи международни и европейски институции, неправителствени организации, компании, малки общности и граждански групи, както и с групи от разнообразни заинтересовани страни. По време на това обучение ви каним да изследваме заедно: Как да създаваме условия, така че различни (дори противоречащи си) гледни точки водят до създаването на нещо ново? Как включването и ангажирането на екипите и общностите, изграждането на силни взаимоотношения и постигането на синергия би ни помогнало в решаването на комплексни предизвикателства? Как да навигираме несигурността чрез сътрудничество? 

Поканата ни е специално за вас ако: 
 • сте уморени от предлаганите ви бързи повърхностни решения и търсите по-дълбоко разбиране за това как да планирате и работите в комплексност; 
 • искате да изградите силни екипи, които успяват да удържат на объркването и непредвидимостта и да намерят начини да се справят с наистина оплетени проблеми; търсите начин да изградите смислени пространства за вашите общности и заинтересовани страни, където те да могат да си сътрудничат и да създават съвместни решения; 
 • искате да изследвате нови начини за оценка на въздействието на работата ви; сте любопитни да учите отвъд методите за фасилитиране и да изследвате теорията и практиката на диалога, работа в комплексност и живите системи; 
 • сте готови да задавате въпроса “Защо?" отново и отново. 

Обучението е подходящо за всеки, който: 
 • Води процеси с разнообразни заинтересовани страни в бизнеса и неправителствения сектор; 
 • Работи в публична институция; 
 • Създава социални иновации; 
 • Води или е част от неформални групи, общности  и движения от активисти; 
 • Ръководи екип от разнообразни хора; 
 • Вече е участвал в обучение по методите Art of Hosting и има желание да задълбочи практиката си; 
 • Иска да учи повече за нови подходи към лидерството, съвместна работа и организиране на общности.

Защо Art of Hosting? 
Art of Hosting е практика, която поставя на преден план сътрудничеството и разнообразието, в които откриваме и култивираме колективна интелигентност. Обучението е изцяло базирано на преживяване и учене от практиката. В програмата са включени както обмяна на знания и опит, така и преживяване на методите на участието, изследване на мисловни модели и теоретични концепции за промяната, комплексността и системното мислене. Поглеждаме към новите форми на лидерство, основани на живите системи - където взаимовръзките, сътрудничеството и самоорганизацията около споделена идея водят до конкретни резултати, които работят за всички. Припомняме си как да слушаме - себе си, останалите и света около нас. 

Art of Hosting е практика, която през последните 25 години помага на малки местни общности, големи международни организации, бизнеси, институции да “станат промяната”. 

Това е шестото международно обучение по методите на Art of Hosting в България и ви каним да станете част от нашата общност, активна от 2013 година или пък да задълбочите знанията, практиката и контактите си, ако вече сте част от нея. 

Екип 

Това обучение събира екип с дългогодишен опит в създаването на култура на сътрудничество чрез развиване на практики за провеждане на смислени разговори, които водят до качествено нови резултати. Самите ние постоянно изследваме темата и експериментираме с различни модели на съвместна работа. Опитът ни включва работа с големи международни и европейски институции, неправителствени организации, компании, малки общности и граждански групи, както и с групи от разнообразни заинтересовани страни. 

Повече за екипа можете да видите тук. 

Практическа информация 
 • Език 
Обучението ще бъде основно на английски език. Екипът ни е отворен да подпомогне тези от вас, които имат нужда от превод по време на събитието, както и да организира отделни сесии и групови дискусии на български. 
 • Кога? 30 септември-2 октомври
 • Къде? София, точното място ще бъде обявено скоро 
 • Такса за участие: 
Пълната цена на обучението, която покрива всички организационни разходи и компенсации за международния екип е 650 евро (ранно записване) или 710 евро след 1 септември. Знаем, че тази цена не е постижима за всеки в български контекст. Ето защо предлагаме скала на таксите според възможностите за хора, които работят в публичния сектор, самостоятелно заетите лица, организациите с нестопанска цел. Ако попадате в една от тези категории, моля, изберете сума, с която искате да допринесете, като имате предвид, че плащането на повече помага на други, които не могат да си позволят пълната цена.

 • Стандартна такса (корпоративна, международни организации): ○ Ранно записване: 650 EUR ○ Записване след 1 септември: 710 EUR 
 • Намалена такса - скала (НПО, публичен сектор, самонаети и свободни професии) ○ Ранно записване: 390-500 EUR ○ Записване след 1 септември: 440-550 EUR
 • 10% отстъпка за повече от един представител на екип/организация 
 • Ограничен брой стипендии за участници, които са все още студенти, безработни или по друг начин са ограничени финансово. Посочете във формата за регистрация, ако бихте искали стипендия и ще се свържем с вас за разговор.
За повече информация: https://www.openspace-collective.com/art-of-hosting-2022
За регистрация: https://forms.gle/rkk5Jfd6PXPcEzgi7

Публикувано от:

Art of Hosting Bulgaria

Сходни публикации

Куклен спектакъл с музика на живо „Островът на изненадите“ през юни в Лятна програма на Столична община

Куклен спектакъл с музика на живо „Островът на изненадите“ през юни в Лятна програма на Столична община

Вдъхновени от срещите си с децата артистите Маргарита Петрова – актриса и драматург, Здравка Кантарева – художник и сценограф и

Концерт „Приключения с кораб“ през юни в Лятна програма на Столична община

Концерт „Приключения с кораб“ през юни в Лятна програма на Столична община

Вдъхновени от срещите си с децата артистите Маргарита Петрова – актриса и драматург, Здравка Кантарева – художник и сценограф и

„СъЖИВИ чешма“ – кампания за възстановяване на чешми, в покрайнините на населените места и из дивите пътеки на България

„СъЖИВИ чешма“ – кампания за възстановяване на чешми, в покрайнините на населените места и из дивите пътеки на България

През месец май екипът на фондация „Наука за природата” стартира кампания „СъЖиви чешма”, част от каузата им „Живи чешми”, която