English   14238 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Пресконференция и кръгла маса на тема „Ролята на обществото в интеграцията на бежанците в България“

 
Пресконференция и кръгла маса на тема „Ролята на обществото в интеграцията на бежанците в България“

На 05 август 2022 г., петък, от 10:00 ч., в Пресклуба на БТА, ще се състои пресконференция, последвана от кръгла маса на тема „Ролята на обществото  в интеграцията на бежанците в България“. Ще бъдат представени и обсъдени дейностите по проект „Да опознаем другия“. Той е насочен към граждани на трети страни, които пребивават законно в Република България, включително лица, търсещи и получили международна закрила, както и към приемащото общество. Темата става все по-актуална с нарастващия брой бежанци на територията на страната ни.

На кръглата маса екипът на проекта, представители на БЧК, ДАЗД, МВР, ДАБ при Министерски съвет и други, ще обсъдят предизвикателствата пред интеграцията на бежанците, ще се споделят добри практики, ще се представят целите и идеите на Националната информационна кампания. Нейни лица са председателят на Държавната агенция за бежанците при МС Мариана Тошева, актьорът Александър Сано и певицата Дара Екимова.

Източник: Българския Червен кръст

Сходни публикации

Клубът за култура „Оранта“ ще помага на украинските жени, които живеят в България

Клубът за култура „Оранта“ ще помага на украинските жени, които живеят в България

Предвижда се осигуряване на подкрепа от психолози, юристи, медицински специалистНовооткритият клуб за култура „Оранта“ към

Изкуство и концерт за украинските бежанци @ пчелна ферма край София

Изкуство и концерт за украинските бежанци @ пчелна ферма край София

Мулти култи организира един прекрасен ден на топлина и добрина! На 7 август 2022 г. семейството на Шери и Стоян ни посрещна в

Да бъдеш съпричастен с другия

Да бъдеш съпричастен с другия

Промени ли войната в Украйна отношението на българското общество към мигрантите и бежанците? Знаем ли как да помогнем на хората,