English   14241 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Обучение Youth Changemakers, Полша по покана на фондация Impact Drive

 
Обучение Youth Changemakers, Полша по покана на фондация Impact Drive


Обучение Youth Changemakers 
28.09. -  04.10.2022 г., Първи модул
11.04. - 17.04.2023 г., Втори модул
Gliczarów Górny, Biały Dunajec, Полша

За събитието
Фондация Impact Drive предлага възможност за млади хора да вземат участие в два модула интерактивно присъствено обучение в Полша, посветени на разработването, провеждането и оценяването на социално значими проекти за постигане на промяна и с фокус върху уменията, необходими за това.

Съгласно първоначалния план на проекта двете обучения трябваше да се проведат през пролетта и есента на 2022 г., но заради въвличане на водещата организация в неотложни хуманитарни дейности бе приет публикувания по-горе график за двата модула. 

В периода от октомври до април включилите се участници получават възможност да реализират свои социални проекти по значима за тях тема. Фондация Impact Drive предлага менторска подкрепа за разработване и развитие на идеите на участниците за обществено значими проекти, посветени на постигането на положителна промяна в избрани от тях местни общности.

Възрастовите ограничения за участници са 18-30 години към момента на стартиране на дейностите. Работният език е английски. Поемат се разходите за настаняване и изхранване за двата обучителни модула, както и пътни разходи до Полша при организиране на пътуването заедно с екипа на проекта.

Подробности за двете обучения:

Changemaker Course 1, Gliczarów Górny, Полша:

-introducing the idea of changemaking
-getting to know inspiring stories of changemakers from all over the world
-developing changemaking skills (teamwork, empathy, communication, leadership, etc.)
-planning social projects to implement in local communities

Changemaker Course 2, Gliczarów Górny, Полша:

-evaluation of projects implemented in local communities
-how to promote our social projects and involve more people: collaborate with media + introduction to public speaking
-how to look for allies and build lasting relation with them
-how to get resources for social projects
-introduction to social entrepreneurship – could our social project idea become a social business one day?

Формулярът за регистрация е активен
Търсим участници за целия период на проекта - двете обучения и разработването на собствен проект. 

Публикувано от:

Фондация Импакт Драйв