English   14241 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Включете се в обучение „Проверка на фактите” (24-25 септември, София)

 
 


В днешната геополитическа обстановка въпросът за дезинформацията е особено актуален, особено във връзка с войната в Украйна. БОЛД (Българска общност за либерална демокрация) набира участници за обучение по Проверка на фактите”, което ще се проведе в София на 24 и 25 септември 2022 г. 

Подобно на едноименния курс, който БОЛД организира в Боровец през април, участниците ще учат как да разпознават дезинформацията. Нашите опитни преподаватели Иван Радев и Божидар Ангелов ще Ви научат как да работите със софтуер, използван за проверка на факти от водещите факт-чекъри. Завършилите курса ще получат сертификат и с тях ще бъде формирана група от доброволци, които заедно с професионални факт-чекъри ще могат да анализират случаи на дезинформация. Групата ще подпомага Фондация БОЛД и други организации в подобряването на техния капацитет за борба с дезинформацията.

Участието е безплатно. Минимална възраст: 18 години. Могат да се включат членове на граждански организации и журналисти. 

Важно: Курсът предполага целодневна ангажираност през всеки от двата дни. За пълноценно участие ще Ви бъде нужен лаптоп или поне таблет. Имаме възможност да покрием пътните разходи на участници извън София.

Критериите за подбор включват: мотивация; включване на участници от разнородни организации.

Местата са много ограничени, затова кандидатствайте веднага, и не по-късно от 14 септември в 18:00. За да кандидатствате, натиснете тук

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България (www.activecitizensfund.bg) по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация БОЛД (Българска общност за либерална демокрация) и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.


Сходни публикации

Фондация BCause обявява началото на есенния Акселератор за дарителски кампании на НПО

Фондация BCause обявява началото на есенния Акселератор за дарителски кампании на НПО

Фондация BCause обявява „Акселератор 3 - есен 2022 г.“.  Каним да кандидатстват неправителствени организации, регистрирани по

Уебинар „Базово обучение в социалната сфера – повишаване качеството на живот на клиентите“

Уебинар „Базово обучение в социалната сфера – повишаване качеството на живот на клиентите“

Включете се в безплатен онлайн уебинар, организиран от ЦПО „Св. Методий Славянобългарски“ към сдружение „Федерация на

Как да използваме дигиталните технологии по творчески начин в образователния процес – полезни материали от Leaders in Teach

Как да използваме дигиталните технологии по творчески начин в образователния процес – полезни материали от Leaders in Teach

За 5 години броят на хората, които са се включили в онлайн обучения в Coursera е нараснал със 72 милиона потребители! Според