English   14337 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
NOMAD Workshop in Bansko - Media Literacy Training

 
NOMAD Workshop in Bansko - Media Literacy Training

В ерата на социалните мрежи, когато информацията може буквално за секунди да пропътува целия свят, ориентирането в онлайн средата и различаването на фактите от фалшивите новини става все по-трудно.

NOMAD (Navigating Online Media and Disinformation - Навигиране в онлайн медиите и дезинформацията) е проект на програмата Кенеди-Лугар за младежки обмен и обучение (YES) на Държавния департамент на САЩ. Целта на NOMAD е да подпомогне по-високата медийна грамотност на младите хора в Югоизточна Европа, за да могат да се ориентират по-ефективно в онлайн пространството, и да повиши медийната грамотност и критичното мислене на младите хора на Балканите.

Една от основните части на проекта ще бъде NOMAD Workshop, който ще се проведе в Банско от 7 до 9 октомври. Тази възможност се предоставя на 15 участника, които ще научат какво е дезинформацията и как да се борят с нея.

Благодарение на концепцията за информационните острови, те ще разберат повече за различните методи на проверка на фактите и ще придобият важни умения, с които да различават новините от фалшивата информация в онлайн среда.

Критерии за кандидастване:

- Да сте студенти между 18 и 26 годишна възраст;
- Да живеете на територията на България;
- Да имате интерес към темата за медийната грамотност. Ще можете да докажете това в самата форма за кандидатстване;

Бихте могли да кандидатствате с ваш приятел, състудент, колега, който също има интерес в тази тема. В самата форма ще може да посочите с кого кандидатствате.

Запознайте се със съдържанието на проекта и кандидатствайте тук: tinyurl.com/yesmedialit

Сходни публикации

Близо 300 учители от 13 образователни институции повишиха мотивацията и уменията си за работа в мултикултурна среда

Близо 300 учители от 13 образователни институции повишиха мотивацията и уменията си за работа в мултикултурна среда

Близо 300 учители от 13 образователни институции от областите Русе, Търговище и Силистра, бяха част от мащабен проект,

Справедливият енергиен преход - предизвикателства и нагласи през призмата на младите

Справедливият енергиен преход - предизвикателства и нагласи през призмата на младите

Възприятия и нагласи по темата за справедлив енергиен преход. Препоръки за политики спрямо доклад, изготвен от WWF Adria

Включи се в Международното състезание по гражданска журналистика - част от проекта JOUR-YOU

Включи се в Международното състезание по гражданска журналистика - част от проекта JOUR-YOU

Фондация за предприемачество, култура и образование (ФПКО) има удоволствието да покани всички младежи с интереси в областта на