English   14337 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Покана за редовно общо събрание на Народно читалище „Читалище.то-2014"

 
Покана за редовно общо събрание на Народно читалище „Читалище.то-2014”

На основание чл. 15 от Закона за народните читалища и чл. 23 от Устава на Читалище.то Настоятелството на НЧ „Читалище.то-2014“ кани своите членове на редовно годишно Общо събрание на Читалище.то на 28.09.2022 г. (сряда) с начален час 18:30 ч. на адрес: гр. София, ул. „Лавeле“ №11 (между улиците „Лом“ и „Лавеле“ зад централата на УниКредит Булбанк)

Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

1. Представяне и гласуване на Годишен финансов отчет за 2021 г.
2. Представяне и гласуване на Годишен доклад за дейността на НЧ „Читалище.то – 2014″ за 2021 г.
3. Разни.

Каним всички членове лично или чрез упълномощени представители да присъстват на Общото събрание. При липса на кворум, на основание чл.15 ал. 3 от ЗНЧ, Общото събрание ще се проведе в същия ден, на същото място и със същия дневен ред от 19:30 часа.

Линк към поканата на сайта на Читалище.то.Публикувано от:

Читалище.то

Сходни публикации

Шипка Фест `23

Шипка Фест '23

Скъпи приятели,Подготовката за Шипка Фест '23 тече в пълна сила.  В подножието на южните склонове на Стара Планина, точно в

Общо събрание на асоциация „Съвременни читалища“

Общо събрание на асоциация „Съвременни читалища“

На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 25 от Устава на асоциация „Съвременни читалища“, Управителният съвет на асоциация

Национален фестивал на аматьорски театри „Камъка”

Национален фестивал на аматьорски театри „Камъка”

Община Горна ОряховицаНародно Читалище „Напредък - 1869”Младежки театър „Алтернатива”НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА АМАТЬОРСКИ ТЕАТРИ