English   14241 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Стартира детска група за развитие на социално-емоционални умения чрез метода "психодрама с деца"

 
Стартира детска група за развитие на социално-емоционални умения чрез метода ”психодрама с деца”

Фейсбук събитие: 
https://fb.me/e/2MWwm0zrK

Какво е психодрама с деца?
Психодрамата е терапевтичен и консултативен метод, ориентиран към това да подкрепи децата да изразят вътрешните си конфликти, теми и трудности символично и да мобилизират творческото си въображение за израстването си. Това се случва, като децата общуват на езика на играта.

За кого е предназначена?
Настоящата група е отворена за деца на 6, 7 и 8 години.

Защо психодрама за деца?
Споделената игра в група подкрепя развитието и формирането на личността на детето. В този формат децата имат възможност да преживеят и проиграят на символно ниво значими за тях въпроси, конфликти, преживявания и теми. Групата създава възможности за децата да развиват уменията си да бъдат сговорчиви и отговорни, да правят избори и да вземат решения за себе си.

Как психодрамата за деца “среща” социално-емоционалното учене?
Социалните и емоционални компетентности подготвят децата да учат, да играят, да работят, да създават приятелства и взаимоотношения с хора, които са различни от тях, и да се научат да управляват промените по-ефективно. Социално-емоционалното учене е процесът, чрез който децата развиват тези компетентности за интегриране на мисленето, чувствата и поведението си, за да успеят да се справят с важни задачи на развитието. За всеки етап тези задачи са различни. Основна цел на психодрамата за деца е да насърчава потенциала на децата за емоционално израстване и да им помага да се справят със задачите на развитието.

Задачи на развитието на детето в предучилищна възраст
 • да разбира важността на свързването с другите и да полага усилия, за да създава приятелства
 • да развива умения за съпричастност и сътрудничество; прави ранни опити за разрешаване на междуличностни проблеми
 • да запазва сигурността във връзката с възрастните и да се адаптира към новите роли в живота си
 • да разбира основните емоционални прояви, ситуации и преживявания и начините за управление - често с помощта на възрастен
 • да изследва и спазва социални правила, като например да се редува

Задачи на развитието на детето в начална училищна възраст
 • да създава диадични приятелства
 • да изгражда социална представа за себе си сред връстниците
 • да развива умения за справяне с импулсивността си и да изразява градивно гнева си
 • да разширява начините за изразяване на емоциите и потребностите си в група на връстници
 • да разрешава по-сложни социални трудности с гъвкаво разнообразие от решения

Играта и групата - важността им за социо-емоционалното развитие?

С началото си групата призовава всяко дете на приключение, като се срещне с нови връстници и с това се стимулира вълнение, притеснение, страх или любопитство. Още в този етап децата развиват умения - как се запознавам с някого, как създавам взаимоотношения, как изграждам съгласия, в които всеки има значение и време да сподели, и как уважавам мнението на другия, дори когато е непознат за мен.

След първите стъпки в опознаването идва предизвикателство, с което децата се срещат всеки следващ път - изборът на роли, в които ще влязат, сценарий на играта и построяването на игралната сцена. С всяка крачка от този път те се учат чрез преживяване - как изразявам себе си и своите нужди, как се заявявам и отстоявам, как включвам другия, как се договарям на база наличните ресурси, идеи и предложения, как споделям важното за мен и как се свързвам с другите в групата.

С избора на роля и сценарий детето илюстрира своя вътрешен свят. Символите, които то използва в общата игра, служат за намиране на решение на задачите, конфликтите и проблемите в основата на тази “вътрешна сцена”. Всяко дете експериментира с нови роли, които стимулират изобретателността му за по-широк репертоар от поведения и реакции на познати ситуации. В сигурността на играта наужким то получава символична обратна връзка за изборите и отношението си с другите “герои” и благодарение на това може безопасно да развива и избира нови модели и стратегии за справяне и изразяване на себе си, докато уважава и гради мостове с другите. В играта роли получават и двамата водещи, които имат възможността да подкрепят индивидуалното и груповото развитие чрез интервенциите си на символно, вербално и поведенческо ниво.

Всяка игра предоставя и редица предизвикателства за децата, които увеличават нуждата от свързване в групата, познаване и развитие на силните страни на всеки. Преживяването на успех в предложения сценарий от групата, докато се справят с важни предизвикателства, идващи от тяхната фантазия - предотвратяване на обир на банка, построяване на езеро за животните на село, нападение от роботи, излекуване на болно пони във фермата, води до развитие на самооценката, самочувствието, самоувереността и мисловни модели и нагласи като “Аз се справям с предизвикателствата”, “Аз уча и се развивам от тях”, “Сдобивам се с нови приятели”.

Всяка игра завършва с кратка рефлексия и поглед напред към следващия път, в който ще продължим да играем заедно.

Структура, времетраене и други логистични:
 • В групата участват 4 до 6 деца на близка възраст.
 • Всяка сесия е с продължителност 90 минути веднъж седмично.
 • Времетраене: 10 срещи; всеки вторник от 18 до 19:30; старт 11-и октомври; край 13-и декември.
 • Адрес: ул. Цар Асен 88, ет. 1, ап. 2
 • Цена: 400 лв. при заплащане на цялата такса /или 3 вноски (септември, октомври, ноември) по 150 лв./.
Включване в групата
След като попълните формата (https://forms.gle/h81RYrNfyGQ5aSrD7) ще се свържем с вас по телефон, за да обсъдим въпроси, които ви вълнуват и да ви изпратим няколко материала за подготовка за групата. След това ще ви поканим на тристранна среща, в която ще имаме възможност да се срещнем заедно - дете, родители и водещи, и да вземем взаимно решение за участието на детето в групата.

Информация за водещите
Радослава Беева и Никола Димов се обучават в метода психодрама с деца от 2019 г. чрез подхода, разработен от Alfons Aichinger и Walter Holl при техния директен ученик Fabian Blobel, MD (детско-юношески психиатър и психодрама психотерапевт за деца и юноши) и д-р Петра Маринова (психиатър и психодраматист за деца и юноши). И двамата посещават супервизия при д-р Фабиан Блобел.

Радослава Беева
Психолог с опит в подкрепата на деца, семейства и екипи в образователната сфера

Никола Димов
Фасилитатор и консултант с педагогически и психологически опит в работата с деца, младежи и възрастни.


Публикувано от:

ТОЧКА - ЗАПЕТАЯ

Сходни публикации

Официално отвори врати новият комплекс за социални, здравни и образователни услуги на Карин дом

Официално отвори врати новият комплекс за социални, здравни и образователни услуги на Карин дом

На 19 септември 2022 г. официално открихме новия Карин дом – срязахме лентата заедно с партньори, приятели и дарители и

УНИЦЕФ: Само една трета от 10-годишните деца в света могат да прочетат и разберат проста писмена история

УНИЦЕФ: Само една трета от 10-годишните деца в света могат да прочетат и разберат проста писмена история

Само една трета от 10-годишните деца в света могат да прочетат и разберат проста писмена история. Останалите около две трети

У нас няма статистика нито за децата, нито за възрастните с аутизъм. НБУ публикува въпросник за симптомите

У нас няма статистика нито за децата, нито за възрастните с аутизъм. НБУ публикува въпросник за симптомите

Средно делът на възрастните с аутизъм в Северна Америка и Западна Европа е около 2,2% от населениетоВъзрастта на