English   14241 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
ВАЖНО ЗА НПО! На 30.09.2022 изтича крайният срок за подаване на ГФО и годишен доклад за дейността за 2021

 
ВАЖНО ЗА НПО! На 30.09.2022 изтича крайният срок за подаване на ГФО и годишен доклад за дейността за 2021


До 30 септември 2022 г. всички юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), които са извършвали дейност през 2021 г., независимо дали са в обществена или в частна полза, трябва да подадат годишен финансов отчет (ГФО) за 2021 г. в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (Регистъра на ЮЛНЦ) към Агенцията по вписвания. В същия срок ЮЛНЦ, които са в обществена полза, трябва да подадат и годишнен доклад за дейността (ГДД) за 2021 г. ГФО и докладът за дейността се подават със заявление по образец № Г2 за обявяване на годишни финансови отчети.

 

 

Как и къде се подават ГФО и ГДД?

Вариант 1 - ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ (необходим е електронен подпис на заявителя):

  • Влизате в сайта на Регистъра на ЮЛНЦ >>Избирате секция „Заявления“ >> От падащото меню избирате „Група Г: Заявления за обявяване на актове“ >> Попълвате „Г2  Заявление за обявяване на годишни финансови отчети“


Вариант 2 – ЧРЕЗ ПОДАВАНЕ НА ГИШЕ:

 

Какви документи се прилагат?

Към Заявление № Г2 за обявяване на годишни финансови отчети се прилагат:


В кои закони го пише?

Правните изисквания спрямо формата, съдържанието и начина на изготвяне на ГФО и ГДД са предвидени в:

- чл. 35, ал. 2 и чл. 38, ал. 1, т. 2 от Закона за счетоводството;

- чл. 18, ал. 2, т. 4 във връзка с чл. 40, ал. 3 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

 

Важно: При подаване на Заявление № Г2 за обявяване на годишни финансови отчети не се дължи държавна такса.

 

Надяваме се, че този материал беше полезен за Вас.

 Ако имате допълнителни въпроси, може да пишете на екипа на БЦНП на имейл: info@bcnl.org или да се обадите на тел.: (+359) 88 903 66 31

 

____________________

 

Материалът е част от Кампанията „(Пре)Регистрация на НПО: Как да се справяме по-добре с Регистъра на ЮЛНЦ?“ на Български център за нестопанско право, посветена на регистърната реформа за ЮЛНЦ. Включва поредица от разяснителни материали и събития, които да са в полза на гражданските организации при подготовката, оформянето и подаването на документи за регистрация, пререгистрация, вписване на промени и обявяване на актове в Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията. 

След промените в ЗЮЛНЦ от 18.12.2020 г. актуалният краен срок за пререгистрация на НПО е до 31.12.2022 г. 

Сходни публикации

КЛЮЧ Unplugged: Как да овладеем войната по пътищата (видео)

КЛЮЧ Unplugged: Как да овладеем войната по пътищата (видео)

Инцидентите по пътищата в България са нещо постоянно и нестихващо. Освен отделните държавни звена, главна роля в овладяването

Вече работи първият онлайн Информационен център на националната контактна точка за заетост и социални иновации в България

Вече работи първият онлайн Информационен център на националната контактна точка за заетост и социални иновации в България

Националната контактна точка за заетост и социални иновации в България официално представи своя нов уебсайт. Програмата EaSI,

20-а церемония за Международния ден на правото да знам 2022 г.

20-а церемония за Международния ден на правото да знам 2022 г.

Кои са най-активните граждани, използвали правото си на достъп до информация?Как журналистите ползват Закона за достъп до