English   14241 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
SEAкселератор. Първи сезон 2022 - 2023 година

 

Нова инициатива за развитието на бизнеса в региона с акселераторска програма на АУБ

SEAкселератор, инициатива на Американският университет в България (АУБ) и Бизнес информационен и консултантски център – Сандански, ще подпомага нова вълна предприемачи в региона. Кандидатстването за програмата вече е отворено. Формуляри за участие ще се приемат до 10 октомври 2022 година. 

SEAкселератор е първият по рода си бизнес акселератор, обхващащ трансграничния регион с Гърция – областите Благоевград, Кърджали, Смолян и Хасково. Програмата е подходяща за индивидуални предприемачи и екипи с амбиция да превърнат идеите си в работещ бизнес.

В продължение на пет месеца участниците ще преминат през серия обучения и менторски срещи с консултанти, експерти, предприемачи и бизнес лидери. В края на програмата всеки екип ще представи компанията си пред потенциални инвеститори на специален Demo Day в кампуса на АУБ през пролетта на 2023 г.

В SEAкселератор могат да се включат индивидуални участници или екипи (до трима души) на възраст над 18 години, които имат постоянен или настоящ адрес в областите Хасково, Кърджали, Смолян или Благоевград.

Повече информация за условията за участие вижте ТУК. Кандидатстването за Акселератора става чрез формуляр за участие, в който участниците трябва да представят кратка информация за тяхната бизнес идея.

SEAкселератор се организира в рамките на проект „Трансграничен Бизнес Акселератор“ (с акроним „SEA“), , финансиран от Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A ГЪРЦИЯ – БЪЛГАРИЯ 2014 – 2020. SEA е съвместна инициатива на пет организации от трансграничния регион на Гърция и България, която си поставя амбициозната цел да подобри регионалната инфраструктура в подкрепа на бизнеса и да даде възможност за оползотворяване на предприемаческия потенциал на трансграничния регион посредством създаването на първия по рода си съвместен трансграничен бизнес акселератор.

Научете повече на уебсайта на проекта, както и на неговата Фейсбукстраница.Сходни публикации

Институт за пазарна икономика: „Икономическа свобода по света 2022”

България се нарежда на 23-то място в Индекса на икономическата свобода за 2022 г.Автор: ИПИ / 08.09.2022В Европа държавната наме

Фондация ”Атанас Буров” обяви конкурс за стипендии за изпит за първо ниво на CFA

Фондация "Атанас Буров" обяви конкурс за стипендии за изпит за първо ниво на CFA

Стипендиите покриват стандартната такса за регистрация за изпита от 700 долара и ще бъдат предоставени на кандидати, които се

Къмпинг сезонът у нас се движи на нива близки до рекордната 2021-ва година

Къмпинг сезонът у нас се движи на нива близки до рекордната 2021-ва година

В разгара на летния туристически сезон Асоциацията на къмпингите в България публикува междинни данни за посещаемостта в местата