English   14337 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Започнаха безплатни STEM обучения за учители във Враца, София и Хасково

 
 

В унисон с началото на учебната година започнаха безплатни обучения по иновативна образователна програма в 3 региона - София, Хасково и Враца! Програмата е създадена от Фондация Сай Хай в София, апробирана и тествана, благодарение на Фондация Хало и Враца Софтуер общество в още 2 региона в страната. Проектът е възможен, благодарение на подкрепата и съдействието на Фонд Активни Граждани. Следете страницата ни sci-high.org или страницата на проекта - https://eco-champions.eu/ за повече информация.


-----------------------------------------------------
***Проект „Еко Шампиони“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 94 601 €, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП чрез Фонд Актвини граждани – www.activecitizensfund.bg. Основната цел на проект „Еко Шампиони“ е повишаване на ангажираността на гражданите с опазване на околната среда и климатичните промени чрез осъществяване на образователни дейности. Проектът се изпълнява от Фондация „Сай Хай“, гр. София в партньорство с Фондация ХАЛО 2019, гр. Хасково, Сдружение Враца Софтуер Общество, гр. Враца и Forandre verden (Change The World), Норвегия.

Публикувано от:

Сай Хай

Сходни публикации

Справедливият енергиен преход - предизвикателства и нагласи през призмата на младите

Справедливият енергиен преход - предизвикателства и нагласи през призмата на младите

Възприятия и нагласи по темата за справедлив енергиен преход. Препоръки за политики спрямо доклад, изготвен от WWF Adria

Включи се в Международното състезание по гражданска журналистика - част от проекта JOUR-YOU

Включи се в Международното състезание по гражданска журналистика - част от проекта JOUR-YOU

Фондация за предприемачество, култура и образование (ФПКО) има удоволствието да покани всички младежи с интереси в областта на

Столична община продължава услугата за автобуси до училище за цялата учебна 2023-2024 година

Столична община продължава услугата за автобуси до училище за цялата учебна 2023-2024 година

ПОКАНА: на 23 септември Две от най-големите училища в столицата 18-о СУ „Уилям Гладстон” и 32-ро СУ „Свети Климент Охридски” и