English   14337 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Продължаващо практическо обучение-супервизия за работа с ТАТ Тематичен аперцептивен тест - онлайн

 
Продължаващо практическо обучение-супервизия за работа с ТАТ Тематичен аперцептивен тест - онлайн

ТАТ е проективна методика, която най-често се използва в клиничната психология, психологичното консултиране и психотерапията.

Настоящото обучение има за цел да надгради знанията и уменията на специалистите, които използват теста. По време на обучението участниците ще имат възможност да упражнят своите умения за интерпретация и изграждане на хипотези.

Предварително ще бъдат зададени задачи на участниците, които ще трябва да подготвят и които ще се дискутират по време на самата супервизия.
Обучението е разделено в два дни 17 и 18 декември (събота и неделя) по 6 часа - от 10:00 до 16:00. Провежда се в ZOOM

Подходящо за психолози и студенти по психология (в края на своето обучение), преминали базовото обучение за работа с теста.
Участниците в обучението получават сертификат за работа с инструмента. Специалистите, които работят в областта на образованието, могат да получат удостоверение за 1 квалификационен кредит.

Лектор и супервизор на обучението е доц. д-р Павлина Петкова.

Цена на обучението: 240 лв. (не включва тестови материали)
Цена на комплект теста: 170,40 лв. (ръководство, 31 оригинални платна ТАТ)
(Плащането се осъществява по банков път.)
Необходима е предварителна регистрация за участие: https://share.hsforms.com/1tKIb-78qTFaxCdkWrG9Mjw18ib3

За повече информация:
тел.: 0879 850 373
e-mail: office@hestiabg.com

Публикувано от:

Хестия

Сходни публикации

Запишете се на предстоящия DigiComs модул „Граждански сектор и комуникация на каузи” до 03.10 и получете 10% отстъпка с код

Запишете се на предстоящия DigiComs модул „Граждански сектор и комуникация на каузи" до 03.10 и получете 10% отстъпка с код EarlyBird!

Запишете се на предстоящия DigiComs модул „Граждански сектор и комуникация на каузи" до 03.10 и получете 10% отстъпка с код

Последни 3 дни за регистрация в онлайн Академия „Емоции и хранене“ към Unikal online Institute!

Последни 3 дни за регистрация в онлайн Академия „Емоции и хранене“ към Unikal online Institute!

Последни 3 дни за регистрация в онлайн академия „Емоции и хранене“ към UNIKAL Online Institute!Обучения за заинтересованите

Как по-ефективно да ангажираме обучаемите в онлайн среда? Практически упражнения в помощ на обучителите

Как по-ефективно да ангажираме обучаемите в онлайн среда? Практически упражнения в помощ на обучителите

Целта на проекта  „Т4Т – Обучителни ресурси в дигитална среда” (2021-1-ES01-KA220-ADU-000033654) е да даде на обучителите и на