English   14263 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Успешно изпълнение на обучителен курс MOVEmental

 
Успешно изпълнение на обучителен курс MOVEmental

Обучителният курс MOVEmental се проведе в София, между 2-7 ноември и събра 20 младежки работници и артисти от България, Гърция, Словакия, Литва, Румъния, Сърбия и Чехия, с цел задълбочаване знанията им за културните и творчески сектори и изкуствата, както да засили техните собствени възприятия за творчество.

Проектът повиши осведомеността на участниците за създаване на общност от творци, които генерират идеи заедно чрез различни методи, като експериментално обучение, лаборатория за творчество включване и различни неформални подходи. Участниците в обучителния курс имаха възможност да обменят опит, да споделят добри практики, да научат методи и упражнения за трениране на окото и да измислят нови иновативни идеи и разнообразни начини за тяхното реализиране.

Мултидисциплинарният подход и интегрирането на различни изразни средства помогнаха на участниците да търсят и проследяват концепции в различни контексти, като по този начин създават по-ясни връзки и ангажират младежки работници и артисти в различни културни и творчески процеси.

Обучителният курс MOVEmental имаше за цел да развие процеса на активиране на културни дейности, включително изкуствата и културните и творческите индустрии, към тяхната реализация за един културно богат, сплотен и жизнен дух на общността.  

Проектът си постави конкретни цели да запознае участниците с различните културни форми на изразяване и неформални методи, които подкрепят културно творчество, да повиши уменията и компетенциите на младите участници и артисти, като меки умения, адаптивност, творческо мислене, междуличностни и лидерство умения, за по-задълбочено разбиране на ролята на културата и изкуствата за създаване на устойчиво социално и икономическо развитие, създаване на работни места и социално сближаване, за насърчаване на младежкото творчество чрез засилено международно сътрудничество в развитието на културата и иновациите, и за насърчаване на сътрудничеството между културните и творческите сектори към създаването на културно богати и жизнени общности.

Проектът е финансиран по програма "Еразъм+".

 

 

Сходни публикации

Младежки форум „Дерзай смело!” 2022

Младежки форум „Дерзай смело!” 2022

На 11.12.2022 г. (неделя) от 09:30 до 18:00 часа в зала „Аула 3“ на ректората на Национална спортна академия „Васил Левски“,

Търсят се стажанти - Атлантическия клуб в България и Дигитална национална коалиция

Търсят се стажанти - Атлантическия клуб в България и Дигитална национална коалиция

Атлантическият клуб в България и Дигитална национална коалиция предоставят възможности за стаж на силно мотивирани хора, които

Покана към младежи, напускащи алтернативна грижа, за получаване на подкрепа за самостоятелен живот

Покана към младежи, напускащи алтернативна грижа, за получаване на подкрепа за самостоятелен живот

Услугата ще се предоставя в областите София - град, Перник, Велико Търново, Габрово, Пловдив, Стара Загора и Русе с