English   14262 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Климатични промени и съзнание

 
 

Покана за участие в тренинг:
 
Климатични промени и съзнание
 
Човешкото съзнание е основната причина за климатичните промени. Хората имат непрекъснато влияние върху планетата. Всеки от нас, който се разхожда из буйните и полета и пие от обилните и води, е длъжен да защитава и поддържа Земята през краткото време, в което сме тук. Твърди се, че хората не са уникални в отношенията си с природата; всички видове имат способността да екстернализират своето същество в света, като по този начин създават екологични проблеми. Необходимо е да  се обясни как човешкото съзнание едновременно осигурява мотивация за създаване на екологични проблеми и също така възпрепятства всякакви реални решения.  И как чрез образование, наставничество, развитие на лидерство и подкрепа на местното население, да се извършва процес на вътрешна трансформация и социално отговорен, силно въздействащ климатичен активизъм. В предстоящото събитие ще намерим отговор  и как чрез свързването на трансформацията на съзнанието с практически и климатични  инициативи да се предлага основен отговор на корените на проблемите свързани с промените в климата, замърсяване на въздуха, проблеми на екосистемата.

Теми на тренинга:

  • „Обърни хода”- Климат, въздух и регенеративно здраве-преживяване на  дълбоката връзка между въздуха, климата и съзнанието, разбиране  и осъзнаване на елементите в природата чрез тялото, емоциите. Как промените могат да идват отвътре навън, как въздуха, който дишаме се отразява на нашата емоционалност, чувственост и поведение, как въздуха се свързва с другите
  • елементи и как влияе на личността /вътрешен и външен аспект/. Как елементите,
  • които са в нас, се отразяват на природата и обратния процес
  • „ Климатично лидерство и възраждане на мира” –  преодоляване на климатичните  конфликти, в екосистемата и у човека.
  • „Климат кафе” – 27.11.2022
 
Дати на провеждане
: 25-26 ноември, гр. Враца.

За участниците извън град Враца са включени нощувки и храна.

Записването за участие е с краен срок 22.11.2022 г. като изпращате заявление за участие в свободен текст на :
ел. поща indiroma_kuklen@abv.bg; тел.0889933616
 
 
Това събитие се изпълнява от СФ „ Инди Рома 97“  по програмата „Младежи за околна среда“ на Министерство на околната среда и водите чрез възлагане от РИОСВ-ВРАЦА


Сходни публикации

Охлаждащи покриви, вертикално озеленяване и торбички от листа са идеите финалисти в хакатона, подкрепен от Kaufland

Охлаждащи покриви, вертикално озеленяване и торбички от листа са идеите финалисти в хакатона, подкрепен от Kaufland

Второто издание на Panda Labs на WWF генерира десетки екологични идеиДесетки ученици и студенти между 15 и 25 години с интерес

Изложбата 8 истории: „Енергия за мир” разказва в илюстрации за връзката между източниците на енергия и човешките права

Изложбата 8 истории: „Енергия за мир” разказва в илюстрации за връзката между източниците на енергия и човешките права

Млади илюстратори създадоха въздействащи истории, посветени на едно по-чисто и спокойно бъдеще в инсталацията-изложба „Енергия

Учене за природата сред природата

Учене за природата сред природата

Това беше фокуса в образователните природозащитни лагери за младежи (15 - 18 г.) от района на Тополовград и Свиленград,