English   14259 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
С какво Съветът за развитие на гражданското общество може да ни е полезен ? (4/5)

 
С какво Съветът за развитие на гражданското общество може да ни е полезен ? (4/5)

Зад дългото  и трудно за запомняне наименование Съвет за развитие на гражданското общество (СРГО) стои силен инструмент, който дава в ръцете на българските гражданските организации ефективна и реална възможност за гражданско участие на най-високо ниво в изпълнителната власт. Това е четвъртата от поредица кратки статии, които отговарят на въпроса „С какво Съветът за развитие на гражданското общество може да ни бъде полезен?“.

Всички текстове в поредицата:

Как граждани и граждански организации да се възползват от тези правомощия?

СРГО има потенциал да бъде гарант за устойчивост и качество на държавните политики, свързани с развитието на гражданското общество. Реализирането на този потенциал е в ръцете на хората от гражданските организации в България – без значение дали в момента са членове на СРГО или не. 

Избрахме да гледаме на Съвета като на ключ, който може да отваря врати за гражданските организации за диалог и партньорство с изпълнителната власт. Държим ключа в ръцете си и знаем, че само с това вратата няма да се отвори. Трябва да действаме. С първата, с втората, с всяка следваща врата, която ще отваря реална възможност гражданските организации да осигурят място на гражданските теми в дневния ред на изпълнителната власт.
Сега си представете колко врати можем да отключим заедно. Стига да действаме и да сме активни. 

----

СРГО не е поредната абревиатура. Той е ключ към толкова врати, колкото решите да отворите.


Затова ви призоваваме да:


Бъдете настойчиви за това Съвета да функционира и дръжте властта отговорна, за да не „забравя“ за него. ​​​​​​Как? Пишете писма, искайте срещи, срокове, съдействие…. 

Изисквайте 
прозрачност и отчетност в работата на СРГО.​ Как? Следете работата на СРГО, взимайте участие в консултации и изисквайте информация, ако не намирате такава относно някое заседание или решение.​

Участвайте в изборите за членове и да изисквайте от своите избраници да бъдат активни в работата на СРГО. ​Как? Търсете директна комуникация с членовете на СРГО - те участват в съвета с вашите гласове и в защита на вашите интереси.​

Кратка предисторията на СРГО – от идеята до първи мандат

Създаването на Съвета за развитие на гражданското общество е заложено през 2012 г. като дейност в първата „Стратегия за подкрепа на развитието на гражданските организации в Република България за периода.“ Целта на СРГО е да изгради „работещо партньорство между държавата и гражданските организации. През 2016 г. СРГО вече е и факт в закона. С изменение на чл. 4 на Закона за юридическите лица с нестопанска цел се създава правно основание за създаване на първия по рода си у нас подобен съвет, който:
  • Да е част от структурата на Министерски съвет, т.е. да работи на най-високо ниво и в тясно сътрудничество с изпълнителната власт;
  • Да се състои от граждански организации изцяло избрани от останалите граждански организации, т.е. да e независим и демократично съставен.
СРГО трябваше да бъде създаден през 2018 г. Процесът бе забавен заради нуждата от изготвяне на правила за избор на състава и функциониране на Съвета. След обществени обсъждания и консултации с гражданските организации през август 2019 този процес приключи с приемането на Правилник за организацията и дейността на Съвета за развитие на гражданското общество (Правилника на СРГО). Така в началото на 2020 г. се проведоха изборите за първия СРГО. Въпреки успешното провеждане на изборите, приетите правила и определянето на вицепремиер за председател, СРГО не се сформира официално от тогавашното правителство. Както и от следващото… Така и от това след него…

Едва в началото на 2022 г., две години след проведените избори за състав, десет години след първата Стратегия за развитие на гражданските организации и след безспирна застъпническа кампания на гражданския сектор, СРГО най-после бе официално създаден и започна работа. Този безспорен е успех за гражданското общество може да се окаже мимолетен. 

Затова трябва да продължаваме да бъдем активни и да изискваме СРГО да е функциониращ и устойчив инструмент за структурирано гражданско участие. За целта е важно да сме запознати с функциите на СРГО и с какво съветът може да ни е полезен….


Сходни публикации

Покана за участие на неправителствени организации в избор на членове на Обществения съвет към Комисията за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество

Комисията за прякото участие на гражданите и взаимодействие с гражданското общество кани неправителствените организации за

Столичната община разкрива две нови социални услуги за подкрепа на уязвими групи

Столичната община разкрива две нови социални услуги за подкрепа на уязвими групи

Столичната община разкрива две нови социални услуги за подкрепа на уязвими групи по предложение на кмета на София Йорданка

Подкрепете становището на граждански организации срещу Законопроекта за регистрация на чуждестранните агенти

Подкрепете становището на граждански организации срещу Законопроекта за регистрация на чуждестранните агенти

Колеги, независимо от бурите, които застигат света и България, ние oставаме все активни в това да защитаваме гражданските права