English   14259 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Столичната община разкрива две нови социални услуги за подкрепа на уязвими групи

 

Столичната община разкрива две нови социални услуги за подкрепа на уязвими групи по предложение на кмета на София Йорданка Фандъкова, съобщиха от пресцентъра на общината.

Новата социална услуга „Център за обществена подкрепа“ ще предоставя защитено пространство за деца – жертви на насилие, и техните семейства. Тя е с капацитет 80 места и ще започне да функционира като делегирана от държавата дейност от 01.12.2022 година.

За децата ще се грижи мултидисциплинарен екип, в който се включват всички ангажирани институции по конкретните случаи. На децата и техните семейства ще се предлага медицинска консултация и експертиза чрез договорено партньорство с правоспособни съдебни лекари и други специалисти, специализирани програми за психологическо консултиране и социално придружаване и застъпничество. В рамките на услугата ще се осигурява юридическо консултиране и представителство.

Столичната община заедно с Фондация "Асоциация Анимус", Института за социални дейности и практики (ИСДП) и с подкрепата на УНИЦЕФ реализира проект „Зона ЗаКрила“ за подкрепа на деца, претърпели насилие или свидетели на насилие. С новата социална услуга „Център за обществена подкрепа“ ще се гарантира устойчивост на дейностите по проекта и продължаване на подкрепата за уязвимите групи.

Столичната община ще разкрие като делегирана от държавата дейност нова социална услуга „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания с приоритет лица със зависимости". Социалната услуга ще предоставя дневна грижа, терапия и рехабилитация, обучение за придобиване на умения, подкрепа за придобиване на трудови умения и други. Чрез създаване на Дневния център ще се създаде иновативен подход и възможност за осигуряване на защитена среда за тази целева група с цел преодоляване на социалната изолация чрез придобиване на знания и формиране на умения и навици за предпазване от заболявания и превенция.

Данните от административната статистика на Агенцията за социално подпомагане показват, че услуги от типа „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“, предоставяни на територията на София, са търсени от потребителите.

БТА припомня, че в Столичната община има специална дирекция - „Социални услуги за деца и възрастни”, която има ангажимент да разкрива и предоставя качествени социални услуги за уязвими групи граждани като например центрове за временно настаняване, за обществена подкрепа, кризисни центрове, дневни центрове и такива за социална рехабилитация и интеграция.


Автор: София Господинова

Източник: БТА

Сходни публикации

Покана за участие на неправителствени организации в избор на членове на Обществения съвет към Комисията за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество

Комисията за прякото участие на гражданите и взаимодействие с гражданското общество кани неправителствените организации за

С какво Съветът за развитие на гражданското общество може да ни е полезен ? (4/5)

С какво Съветът за развитие на гражданското общество може да ни е полезен ? (4/5)

Зад дългото  и трудно за запомняне наименование Съвет за развитие на гражданското общество (СРГО) стои силен инструмент, който

Подкрепете становището на граждански организации срещу Законопроекта за регистрация на чуждестранните агенти

Подкрепете становището на граждански организации срещу Законопроекта за регистрация на чуждестранните агенти

Колеги, независимо от бурите, които застигат света и България, ние oставаме все активни в това да защитаваме гражданските права