English   14259 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Женско сдружение от Силистра обучи полицейски служители как да помагат на жертви на домашно насилие

 
Женско сдружение от Силистра обучи полицейски служители как да помагат на жертви на домашно насилие

Екипът на женското сдружение „Екатерина Каравелова“ извърши обучения на полицаи от Районите управления в Силистра, Тутракан и Дулово към ОДМВР Силистра, съобщиха от сдружението. Обученията бяха реализирани в изпълнение на проект „Център за консултиране и превенция от домашно насилие – Силистра“, финансиран със средства от държавния бюджет.

Основната цел на обученията бе подкрепа и предотвратяване на рискове за живота и здравето на пострадалите лица, в случаите, когато полицията посети сигнал за домашно насилие. Бяха представени темите за същността на домашното насилие, профилите на жертвата и извършителя, как се оценява рискът при посещение на сигнал и бяха дадени практически насоки за работа с жертви на насилие. Обсъдени бяха и най-често срещаните трудности и проблеми.

От екипа на женското сдружение отчетоха, че са необходими периодично надграждащи обучения с практична насоченост, свързана с пряката работа на полицаите.

Обратната връзка показа, че нерядко полицаите изпитват неудовлетвореност от положените усилия за подкрепа на жертвата, която впоследствие отказва да съдейства или отново се връща при извършителя.

Отбелязано бе, че съществуват пропуски в законодателството, които позволяват злоупотреби както от страна на извършителя, така и от страна на жертвата, поставяйки нерядко служителите на реда в ситуации на повторяемост и неефективност.

Като част от проекта сдружението подготвя „Ръководство на специалиста в случаите на домашно насилие“. От август насам специалистите в Центъра за консултиране и превенция на домашно насилие са работили с осем жертви от региона и със седем извършители от различни етнически и социални групи.
Автор: Александър Леви

Източник: БТА

Сходни публикации

КОНКОРДИЯ България се включва в инициативата #16 дни на активизъм срещу насилието, основано на пола

КОНКОРДИЯ България се включва в инициативата #16 дни на активизъм срещу насилието, основано на пола

Днес, 25 ноември се отбелязва Международният ден за елиминиране на насилието срещу жени и с него започват 16 дни на активизъм

Финалисти в грантовата програма „Подкрепа за личностно израстване и овластяване на момичета и жени“

Финалисти в грантовата програма „Подкрепа за личностно израстване и овластяване на момичета и жени“

На 25 ноември отбелязваме международния ден за елиминиране на насилието срещу жените. Конвенцията на Съвета на Европа за

Започват 16-те световни дни на активизъм срещу насилието, основано на пола

Започват 16-те световни дни на активизъм срещу насилието, основано на пола

Близо 1 от 3 жени на възраст над 15 години по света са били подложени на физическо или сексуално насилие от интимен партньор