English   14259 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Национална мрежа за децата предлага да бъде създадена Комисия по въпросите на децата, младежта и семейството

 
Национална мрежа за децата предлага да бъде създадена Комисия по въпросите на децата, младежта и семейството

Представители на Мрежата се срещнаха с депутати от 48-ото Народно събрание

Активната работа на неформалната Парламентарна група за децата в 48-ото Народно събрание започна със среща на Национална мрежа за децата с депутати.

Събитието на 24 ноември в сградата на Парламента отново показа, че сътрудничеството ни с членовете на различни политически формации води до реална промяна в политиките за децата и семействата.

На срещата народните представители се запознаха с работата на НМД и с основния застъпнически доклад на организацията „Бележник: Какъв е средният успех на държавата в грижата за децата“.

Те имаха възможност да разберат какви са актуалните приоритети в политиките за деца и кои са горещите проблеми, които трябва да бъдат решени възможно най-бързо от законодателните органи и институциите.

Национална мрежа за децата отправи предложение да бъде разгледано преструктуриране на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта в Комисия по въпросите на децата, младежта и семейството.

Тази Комисия е призвана да оценява въздействието на всеки законопроект върху настоящото и бъдещото благосъстояние на всички деца.

Обществото очаква от Комисията сериозни законодателни инициативи в областите: данъчна и бюджетна политика, детско здравеопазване, задължително образование, детско правосъдие и превенция на детската и младежка престъпност и криминализация, устройство на територията, философия на социалното подпомагане на децата и семействата, транспорт и движение по пътищата, регулация на финансовите продукти за деца и младежи, екология.

„През последните години спортната тема доминира цялата комисия, а повечето депутати са с опит в спортната сфера, а не в детските и младежките политики. Семейството напълно отсъства от дискусиите, а в същото време държавата ни страда от сериозна демографска криза, без да има реални държавни стъпки за преодоляването й“
, каза Георги Богданов, изпълнителен директор на Национална мрежа за децата.

Национална мрежа за децата продължава да следи работата на народните представители, да се застъпва за най-добрия интерес на децата и да реагира на пропуски в законодателните инициативи и в работата на изпълнителната власт.


Сходни публикации

Пореден фестивал „Децата на Русе пеят и танцуват” събра повече от 120 деца на една сцена

Пореден фестивал „Децата на Русе пеят и танцуват" събра повече от 120 деца на една сцена

В празник, посветен на приятелството и добротата, се превърна поредното издание на фестивала „Децата на Русе пеят и танцуват",

Направи #1нещо за любовта

Направи #1нещо за любовта

Като част от своята кампанията #1нещо, посветена на предотвратяване на различните форми на насилие, Фондация „Докова и Доков за

Кампанията „Добрият пример. И ти можеш” насърчи стотици русенски деца да вярват в себе си и да следват мечтите си

Кампанията „Добрият пример. И ти можеш" насърчи стотици русенски деца да вярват в себе си и да следват мечтите си

Резултатът от информационната кампания „Добрият пример. И ти можеш“, проведена в Русе през октомври и ноември 2022 г., е близо